Tillbaka till sökning

Susanna Leijonhufvud

Lektor musikpedagogik på Inst. för Musik, pedagogik & samhälle

E-post
susanna.leijonhufvud@kmh.se

Personliga länkar

Om mig

Vid KMH är jag ansvarig för kurser rörande forskningsmetoder och forskningstrategier. Jag är utbildad klasslärare i musik och matematik men har även jobbat med kör, arrangering, ljudteknik och småbarnsrytmik.

Jag disputerade vid Musikhögskolan i Piteå 2018 med avhandlingen Liquid Streaming - the Spotify Way to Music, recenserad i Svensk tidskrift för musikforskning. Sedan tidigare har jag även skrivit en licentiatavhandling vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, 2011 – Sångupplevelse – en klingande bekräftelse på min existens i världen.

Jag är ledamot i KMH:s Forskning och Utbildningsnämnd, och även styrelseledamot i forskningsnätverket Mirac, Music-focused Interdisciplinary Research and Analysis Center, som varje år arrangerar en forskningskonferens där akademi och musikbransch möts. Jag deltog som forskare i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Evolving Bildung - Spotify som case, knutet till Luleå tekniska universitet och finansierat av Wallenbergstiftelsen 2018–2021. Projektet har utmynnat i flera forskningspublikationer varav en svensk antologi utgiven vid Södertörns högskola, Explorativ bildning i strömmande medier.

För närvarande är jag aktuell som redaktör tillsammans med lektor Karl Asp vid KMH och antologin Rimdrottningar, rockband och folkmusiker. Om deltagandet och lärandets villkor i musiklivet utgiven på Gidlunds förlag.

På KMH är jag engagerad i det praktiknära forskningsprojektet ULF och bidrog 2021 till antologin A Prima Vista. Jag har varit ansvarig för att utveckla Bedömningsstödet för musik i svensk grundskola för åk 6 (2012), finansierat av Skolverket. Jag har även ett intresse för musik och filosofi och har publicerat en del artiklar och bokkapitel på temat tid i musik och möjligheterna för konst som musik att emanera i musikpedagogiska sammanhang. Jag är även anlitad som granskare för ett antal internationella tidskrifter inom musikpedagogik, musikvetenskap, kultur-, media- och kommunikationsstudier.