Tillbaka till sökning

Charlotte Göransson

Utbildningshandläggare på Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd

E-post
charlotte.goransson@kmh.se
Telefon
08-572 10 845

Om mig

I mina arbetsuppgifter som utbildningshandläggare vid KMH:s avdelning för utbildnings- och forskningsstöd ingår framförallt att skapa goda förutsättningar för hög kvalitet i processerna kring UF-nämnden, där jag är sekreterare.

UF-nämndens uppgift är att, inom de strategiska och övergripande ramar som beslutas av högskolestyrelsen och rektor, kvalitetssäkra KMH:s utbildning och forskning.

Själv har jag en bakgrund från Stockholms universitet där jag gick kulturvetarlinjen med huvudämnet litteraturvetenskap och jag har dessutom en filosofie kandidatexamen med huvudämnet engelska. Jag har även läst journalistik på Poppius. Tidigare arbetsplatser inkluderar Thomson Reuters, Dagens Nyheter och The Body Shop.