Tillbaka till sökning

Leif Gifvars

Senior rådgivare på avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd

E-post
leif.gifvars@kmh.se
Telefon
08-572 10 726

Om mig

Jag vikarierar som chef för utbildnings- och forskningsavdelningen på KMH sedan hösten 2022. Jag har en Musiklärarexamen från Musikhögskolan Ingesund och vidareutbildning på Guildhall School of Music and Drama, London på 80-talet.

Arbetat som musiklärare på musikskolan i Eskilstuna, och metodiklärare på Musikhögskolan Ingesund samt frilansande trombonist under 80/90-talen. Linjeföreståndare på folkhögskolans musiklinje, och studierektor på Musikhögskolan Ingesund. Därefter studierektor och proprefekt vid Musikhögskolan, och utredare vid universitetskansliet vid Örebro universitet. Utbildningsledare vid Mälardalens högskola, lärarprogrammen och dekanhandläggare vid Stockholms konstnärliga högskola där jag fortsatt är anställd men tjänstledig just nu.