Högre seminarium

Med Maria Timoshenko, Sheng-Ying Isabella Weng och Incca Rasmusson.

Tid: kl 15.15 torsdag 1 oktober

Plats: 1E207

Incca Rasmusson

Swedish Eurhythmics 1906–1978 – emancipating embodied knowledge

Rytmik är en upplevelsebaserad metod för att undervisa i musik genom rörelse och rörelse genom musik. Syftet med förevarande avhandling är att, i perspektiv av synen på kroppen och kroppsligt lärande, positionera svensk rytmiklärarutbildning och rytmikundervisning inom högre musikutbildning, i en historisk, nationell och internationell kontext. Verbalisering av rytmik i perspektiv av embodiment kommer förhoppningsvis vara till nytta för professionen, och en vetenskaplig avhandling inom fältet kan ge rytmikundervisning en vetenskaplig grund i Sverige.

Om Incca

Incca Rasmusson är doktorand i musikpedagogik med fokus på rytmik. Hon är adjunkt i rytmik vid KMH, och undervisar företrädesvis i rytmik (metrik och solfège), körmetodik och kördirigering samt handleder skriftliga självständiga arbeten. Hon är dirigent och konstnärligt ledare för Rasmussons Vokalensemble.

Maria Timshenko

Using eye-tracking to understand music sight-reading in individual and group singing

Research indicates that the ability to instantly read and learn new musical score is essential in the Western tonal music tradition. The mastery in sight-reading includes several simultaneous processes, such as the cognitive processing of visual information, recognising the typical pattern in musical notation and performing technique

This current research project consists of three studies. The first study aims to examine visual attention and accuracy of the performance during sight-singing across two levels of expertise and complexity of musical stimuli. In the second study, we intend to design a new eye-movement modeling example and estimate its usefulness for practising purposes. The third study will examine the singer’s sight-reading strategies and visual orientation on the musical score in a group context.

The proposed research project will contribute to an understanding of the underlying dimensions of sight-reading expertise. At the same time, it will develop an experimental set-up for the investigation sight-reading strategies of choral singers performing prima vista in a group. An associated methodological goal is to investigate the usefulness of eye-tracking technology in the training of sight-reading skills, notably in higher music education.

Om Maria

Maria Timoshenko har jobbat som universitetslärare och körledare vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi (Finland). Hon är diplomerad kördirigent med magisterexamen från Saratov Statliga Konservatorium (Ryssland).

Under många år har Timoshenko lett körer och undervisat vid olika musikinstitutioner. Hon har deltagit i talrika körfestivaler, bland annat i de nordiska länderna samt övriga Europa, USA, Sydamerika, Korea. Med sina körer har hon konserterat i Finland, Sverige, Norge, Ryssland, Italien, Frankrike, Tyskland, Irland och USA. Nuförtiden arbetar hon med sin doktorandsavhandling i musikpedagogik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm med titeln: Using eye tracking to understand music sight-reading in individual and group singing.

Sheng-Ying Isabella Weng

I sökandet efter kunskaper om expressiv kommunikation inom klassiskt violinspel, har jag initialt intresserat mig för lyssnarperspektivet. I det här seminariet kommer jag att presentera den första delstudien i min doktorsavhandling mer i detalj.

Med tanke på att en sedvanlig konsertpublik av den västerländska konstmusiken består av lyssnare med varierade kunskaper om och erfarenheter av musik, är det just skillnader i perceptionen av musikaliska uttryck mellan olika lyssnargrupper som studeras.

Studien ställer även frågan huruvida kommunikationen av expressivitet kan effektiviseras genom ökad medvetenhet i tillämpning av specifik spelteknik. Vidare kommer jag att berätta kort om hur och varför jag intresserat mig för forskning och just dessa frågeställningar i avhandlingen.

Om Sheng-Ying

Sheng-Ying studerade violin för Harald Thedéen, Karl-Ove Mannberg, Joakim Svenheden och Leo Berlin. Hon utexaminerades från KMH 2004 som Master i kammarmusik/solist. I nio år arbetade hon som frilansviolinist. Utöver de egna uppdrag som kammarmusiker och solist, arbetade hon regelbundet i svenska orkestrar såsom Sveriges Radios Symfoniorkester, Göteborgs Symfoniker, Norrlandsoperan mm. När hon blev Fil. kand. i kinesiska 2013 efter ett par års språk- och kulturstudier på fritiden, växte intresset för lingvistik. Året därpå tog hon lärarexamen på KPU, innan hon fortsatte sina studier i språkdidaktik. Med sin doktorsavhandling får Sheng-Ying möjlighet att studera musik utifrån ett annat perspektiv än det hon varit van vid, för att kunna lära av de båda världar hon vistas i, den konstnärliga och den akademiska.

Begränsat antal platser – livesänds

Med anledning av pandemin kommer antalet platser till vårens högre seminarier att vara begränsat till 8 personer – först till kvarn gäller.

Vi har för avsikt att livesända samtliga seminarier.

Om KMH:s högre seminarium

KMH:s högre seminarium är forskningsseminarier för diskussion av aktuell forskning och aktuella forsknings- och pedagogikfrågor på KMH. Programmet läggs terminsvis och inbjudna gäster varvas med tematiska seminarier.

De högre seminarierna vänder sig i första hand till undervisande personal på KMH. Studenter, övrig personal och allmänhet som vill delta är välkomna i mån av plats, men ombeds kontakta Henrik Frisk i god tid, se nedan.

Om högre seminarium på Moodle Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt