Institutionsmöten

Välkommen på institutionsmöte 13 april. Se tid och lokal för din institution nedan.

Institutionsmöte FM
1C516, kl 15:15-17:00

Institutionsmöte MoM
4301, kl 15:15-17:00

Institutionsmöte JZ
4402, kl 15:15:17.00

Institutionsmöte/akademimöte MPS
1D220, kl 15:15- 17:00

Relaterad kontakt