Fiol och noter. Foto: Håkan Larsson

Violinakademien

16-18 februari

Violinakademien syftar till att komma i kontakt med unga violinister och deras lärare.

Violinakademien planerar att under läsåret 23/24 genomföra fyra intensivhelger på KMH (Kungl. Musikhögskolan i Stockholm) med start fredag eftermiddag och avslutning söndag eftermiddag. Ca 12 elever i åldern 10-18 år kommer att erbjudas individuella lektioner, fiolergonomi, fiolensemble samt instudering med pianist. Helgen avslutas med en liten gemensam samling/intern konsert.

Datum:

22-24 september

10-12 november

16-18 februari

26-28 april

Relaterad kontakt