4 miljoner till utbildningsprojekt inom konst, musik och hälsa

En violinist i en orkester

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm är medforskare i ett projekt som fått drygt 4 miljoner kronor i Erasmus-medel för att iscensätta projektet Multiform Pedagogy in Arts, Health and Wellbeing Education.

Professor Eva Bojner Horwitz är ansvarig för projektet på KMH och säger:

Vi är enormt glada och tacksamma för den här möjligheten och kommer att starta samarbetet redan under hösten 2020. Fokus ligger på att hitta nya och innovativa sätt att utveckla och sprida pedagogiska metoder för hälsa och välbefinnande inom konst och musikområdet - planera läroplaner och handledning av lärare och studenter inom våra tvärvetenskapliga discipliner.

Projektets mål är att:

  • öka och dela kunskap och färdigheter inom konst, musik- och hälsoutbildningar
  • samutveckla multiforma pedagogiska tillvägagångssätt inom konst, musik- och hälsoutbildning i både online- och kontaktinlärning
  • utveckla och definiera den nödvändiga kärnkompetensen hos yrkesverksamma som arbetar inom det nationella och internationella området konst, musik och hälsa
  • implementera nya studiemoduler och förbättra integration av konst, musik och hälsa i läroplanerna

 

KMH utför projektet tillsammans med fem andra institutioner: Turku University Finland (PI), College of Queen Elizabeth Irland, Panetistimio Dytikis Attikis Grekland, Medical School Hamburg Tyskland och Kings College London England.

Erasmus + är EU:s program för att stödja utbildning, ungdom och sport.

Relaterad kontakt