Ändrade planer för jubileet

Planerna för KMH:s firande av 250-årsjubileet är ändrade. Istället för en jubileumsvecka i april sprider vi ut firandet under hela kalenderåret 2021. Under hösten äger även en jubileumsdag rum.

Anledningen är förstås den pågående pandemin, som gör det knepigt att planera evenemang.

Planen är att uppmärksamma jubieleet under hela kalenderåret 2021 i samband med olika aktiviteter och evenemang. Hösten 2021 kommer ett större firande att äga rum under en dag. Utformningen av dagen kvarstår.

Kom gärna med förslag!

Vi vill uppmärksamma att vi sedan 250 år haft ett uppdrag att utbilda musiker och musiklärare. Du som har en aktivitet som på ett eller annat sätt kan kopplas till det är välkommen att höra av dig till Per Sjöberg.

Kollegor som varit aktiva i höstens möten och workshops kring jubileet kommer få mer information i separat e-post från Per Sjöberg.

Relaterad kontakt