Anmälan öppen till Music Therapy Symposium

Nu är anmälan öppen till Symposium om musikterapi – forskning och klinisk intervention. Symposiet äger rum 13 november 9.00-16.30, på plats i Samuelssonsalen på KI och som livesänt evenemang.

Symposiet hålls på engelska.

Mer information och anmälan (engelsk sida)

Bakgrund

Initiativtagare till symposiet är Olu-Birgit Jeppssons fond i Kungl. Musikaliska akademien. Fonden består av företrädare för KMA, KI, KMH, och ansvaret för evenemanget cirkulerar mellan de tre institutionerna.

Relaterad kontakt