Beslut om förändrade ramtider

Hus 4, exteriör

Under läsåret 2020/2021 får schemaläggning ske före 8.45, efter 18.00 samt lunchtid 12.15-13.30 om studenter och lärare är överens.

Helgfria torsdagar kl. 15.15-17.00 ska fortfarande hållas fri från undervisning. Denna tid är reserverad för högskolans sammanträden där lärare och studentrepresentanter deltar, rektorskollegier, pedagogskt forum för lärare, samt högre seminarium för professorer, lektorer, doktorander med mer.

Bakgrund

Detta beslut är ett avsteg från ordinarie ramtider för schemaläggning. Orsaken är den rådande pandemin.

KMH har öppnat upp skolan för studenterna och har såväl distansundervisning som undervisning på campus. För att försöka minimera antalet personer som är på plats samtidigt och också göra det möjligt för personal och studenter att åka kollektivt andra tider än i rusningstrafik så vill KMH öka ramtiderna under läsåret 2020/2021.

Före beslutet har samråd skett med personalorganisationerna och KMS.

Relaterad kontakt