Beslut om former för vårterminens undervisning

Fram till 6 juni 2021 kommer undervisning och forskning fortsättningsvis att ske genom en blandning av campusförlagd och nätburen utbildning. Det kan komma fler anpassningar om det rekommenderas av regeringen, Folkhälsomyndigheten eller Stockholms smittskydd.

För att skapa en så säker miljö som möjligt för studenter och personal kommer restriktionerna att fortsätta gälla fram till 6 juni 2021. Det innebär delvis att undervisning och forskning fortsättningsvis att ske genom en blandning av campusförlagd och nätburen utbildning.

Respektive akademichef bestämmer vilken undervisnings- och examinationsform som ska gälla för olika kurser. Det rådande smittskyddsläget samt tillgång till lokaler är betydande för beslutet. Eventuella avsteg från vad som anges i respektive kursplaner ska dokumenteras och rapporteras till Utbildnings- och forskningsavdelningen.

Fortsatt förändrade ramtider för undervisning

Fram till 6 juni 2021 får schemaläggning ske före 8.45, efter 18.00 samt lunchtid 12.15-13.30 om student/er och lärare är överens.

Rumskapacitet

För att säkerställa att det går att hålla avstånd i alla lokaler har lärosalar och grupprum mätts upp och fått nya bestämmelser kring hur många personer som får vistas där samtidigt. En lista över alla salar och rum samt rumsbegränsning finns på Backstagelänk till annan webbplats.

 

Mer information KMH:s riktlinjer angående Covid-19länk till annan webbplats

Håll en baslängds avstånd

Tack för att du håller en baslängds avstånd!