Delta i symposium för konstnärlig forskning

Personer som lyssnar på ett föredrag.

Den 25-26 november håller Vetenskapsrådet i samarbete med den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola ett symposium för konstnärlig forskning.

Symposium för konstnärlig forskning 2020 – Working Together handlar om hur utmaningarna ser ut för forskare som samarbetar över disciplingränserna. Vilka friktioner som kan uppstå till följd av hierarkier, olika utvärderingskriterier eller olika krav på hur forskningen offentliggörs. Även hur tvärvetenskapliga arbetsformer och perspektiv kan bli mest fruktbara.

Forskare från KMH kommer att hålla delar av symposiet. Mötet kommer ske helt digitalt. Du som student eller forskare är välkommen att delta.

Mer information och anmälningsmöjligheter finns på Vetenskapsrådets hemsidalänk till annan webbplats.