EU-medel till rytmiklärarutbildning / EU funding for Eurhythmics in Education

Hela tre miljoner kronor under tre år får projektet Eurhythmics in Education & Artistic Practise för att bygga upp ett europeiskt nätverk av rytmiklärarutbildningar. Projektet ingår i programmet Erasmus+ Strategiska partnerskap högre utbildning.

In English

Syftet med projektet

Eva Nivbrant Wedin på KMH är projektledare och berättar om syftet med projektet:

- Tanken är att vi ska bygga upp något som kan bli till nytta och glädje för alla europeiska rytmiklärarutbildningar, både de som finns inom universitet/högskolor och de som anordnas av nationella Dalcroze-förbund. I förlängningen hoppas vi förstås också att detta kan stärka rytmiken på flera plan, stötta rytmiklärare och göra rytmikämnet mer synligt.

Hur kommer ni att gå tillväga?

- Vi kommer att ha gemensamma workshops, ta fram gemensamt kursmaterial, bygga en digital plattform och planera för ett joint master programme. Vi går i mål i maj 2023 med en europeisk konferens på KMH.

Vilka kommer att delta?

- I projektgruppen kommer jag och Incca Rasmusson att vara med från KMH. Givetvis kommer alla rytmiklärare att delta i projektet på olika sätt och flera andra vid KMH kommer att vara involverade vid bygget av den digitala plattformen. Dessutom kommer naturligtvis rytmiklärarstudenter från de olika lärosätena att mötas och delta i olika workshops.

Stort grattis till projektgruppen!

Fyra lärosäten ingår

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (projektledare)

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Austria länk till annan webbplats

Universität der Künste Berlin, Germany länk till annan webbplats

The Karol Szymanowski Academy of Music, Katowice, Polandlänk till annan webbplats

Dessutom är Haute école de musique de Genève, Switzerland med som associerad partner.

English version:

The project Eurhythmics in Education & Artistic Practise will receive 285.667 Euro in EU funding for three years in order to develop a European network. The project is part of the programme Erasmus+ Strategic Partnerships for higher education.

Purpose of the project

Eva Nivbrant Wedin, project manager at KMH, describes the purpose of the project:

'The idea is to develop something useful for all European programmes for the education of Eurhythmics teachers at higher education institutions, as well programmes arranged by the national Dalcroze associations. In the long term we hope to strengthen Eurhythmics on several levels, support teachers and stimulate interest in the subject.'

What will you do to realise the aims?

'We will present joint workshops, develop course material together, build a digital platform and plan a joint master programme. The grand finale will be a European conference at KMH in May 2023.'

Who will participate?

'The project team from KMH will be Incca Rasmusson and I. We will certainly involve all Eurhythmics teachers from KMH and the other partner institutions. Even more people will be involved in developing the digital platform. Eurhythmics students and teachers from the higher education institutions will have the opportunity to meet each other and take part in the workshops.'

Congratulations!

Participating universities/colleges

The Royal College of Music in Stockholm (project managers)

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Austria länk till annan webbplats

Universität der Künste Berlin, Germany länk till annan webbplats

The Karol Szymanowski Academy of Music, Katowice, Polandlänk till annan webbplats

Haute école de musique de Genève, Switzerland, associated partner

Relaterad kontakt