Hur mår du som student?

Den 26 november kommer du som studerar på första terminen av ett utbildningsprogram på KMH att få en förfrågan om att delta i en nationell enkät. Ämnet är psykisk hälsa.

Enkätens resultat ska kartlägga studenters behov och utveckla förebyggande program och stödåtgärder för att minska psykisk ohälsa.

Förfrågan om att delta kommer via e-post den 26 november 2020. 

Projektet drivs av forskare på Institutionen för psykologi, Uppsala universitet tillsammans med forskare från flera andra lärosäten i Sverige. Projektet är en del av WHO-WMH-ICS survey, som står som avsändare .

– Vi ska nu rekrytera en första grupp studenter som kommer att följas upp under hela sin studietid, säger Anne H. Berman, docent och universitetslektor vid institutionen för psykologi, som leder projektet nationellt tillsammans med kollegan Claes Andersson, docent vid Malmö universitet och gästforskare vid Uppsala universitet.

Frågor och kontakt

Frågor om enkäten besvaras i första hand av Anne H Berman. Frågor om KMH:s medverkan och hantering besvaras i första hand av Thomas Berggren på Studieadministrativa avdelningen.

Internationellt projekt med Harvard som bas

Det internationella projektet startade redan 2012 och har titeln World Health Organization (WHO): World Mental Health International College Student Initiative (WMH-ICS) och leds av Ronald Kessler, välmeriterad professor i sjukvårdspolitik vid Harvard University, USA.

The World Mental Health Survey Initiativelänk till annan webbplats

Projektet genomförs för närvarande i 15 länder (från USA och Chile i väster till Australien i öster, via Afrika och Mellanöstern och Europa) och utgår ifrån det större WMH-projektet som sedan år 2000 kartlägger psykisk ohälsa bland vuxna i hela världen, med deltagande från ett 30-tal länder.

Vinjettbild föreställande ljudvåg.