Klara Andersson tilldelas Rosenborg-Gehrmans studiestipendium

Pianisten Klara Andersson läser avancerad kurs i interpretation 1 på KMH. Nu har hon tilldelats Rosenborg-Gehrmans studiestipendium på 150 000 kronor för sin begåvning.

Stipendiet tilldelas varje år en svensk musikstuderande inom det vokala eller instrumentala området som visat en begåvning utöver det vanliga, och som befinner sig i ett viktigt stadium i sin utbildning.

Klara Andersson får stipendiet med juryns motivering:

"Klara Andersson imponerade stort med sitt enkla, klangsköna och chosefria pianospel. Hon framförde musik av Beethoven och Skrjabin med stor virtuositet och ett ytterst poetiskt föredrag. Juryn var helt enig om att detta är en framtida artist med unika kvalitéer."

Läs mer om stipendiet på Kungl. Musikaliska akademiens webbplats. länk till annan webbplats