KMH medlem i nätverk om hållbarhet

Globala målen SDSN

KMH har blivit medlem i SDSN, Sustainable Development Solutions Network, som är ett nätverk för de som arbetar med de globala målen för en hållbar framtid. Det nordiska nätverket koordineras från Chalmers i Göteborg och de flesta större universiteten är medlemmar, vilket skapar en god plattform för att kunna hjälpas åt med liknande frågor.

SDSN är en global organisation som arbetar för hållbarhet på uppdrag av FN. Nu har vi på KMH gått med i den nordiska grenen och kommer att vara deltagare i ett stort nätverk av medlemmar som tampas med liknande frågeställningar om hur man kan arbeta med hållbarhetsfrågor inom universitets- och högskolevärlden.

Magnus Dyberg är koordinator för hållbarhetsarbetet på KMH och säger:

- Jag är mycket glad att vi fick godkänt på vår medlemsansökan. Det här är stora frågor som man behöver hjälpas åt med och jag ser med tillförsikt fram emot att få delta i nätverksträffar med likasinnade från andra universitet.

Genom SDSN får medlemmarna tillgång till olika verktyg för att lära sig mer om de globala målen och för att mäta hur långt man kommit i sitt arbete. SDSN publicerar varje år en global hållbarhetsrapport där de presenterar hur olika regioner klarar sina hållbarhetsmål. De arrangerar också många webinarier och utbildningar:

- Ja, det finns många sätt att lära sig mer och bli aktiva inom nätverket. Jag hoppas att fler hos oss på KMH vill engagera sig och arbeta för det här gemensamma viktiga målet. Det är bara att skicka kontaktuppgifter till mig så ser jag till att ni kommer med i nätverket och får förstahandsinformation kring utbildningar och webinarier, avslutar Magnus.

Läs mer på SDSNs hemsidalänk till annan webbplats

SDSN logo

Relaterad kontakt