KMH:s personaldag 13 augusti 2020

Medarbetarna bjöds på en unik konsert av Chapter Two.

Över 160 medarbetare träffades över zoom på KMH:s personaldag inför höstterminen. Strategin för 2021-2026 stod högst på agendan men även omvärldsanalys, KMH:s kommande 250-årsjubileum samt arbetsmiljöenkäten avhandlades.

Rektor Helena Wessman hälsade alla välkomna tillbaka efter sommaren. Hon känner att det är betydelsefullt att få öppna upp campus igen och försöka skapa största möjliga normalitet. Men det ligger på allas ansvar att hjälpas åt för att få det att funka och uppmanade att umgås med förstånd. ”Det är ju på campus vi vill vara!”

Praktisk information om åtgärder på skolan kommer publiceras på Backstage inom kort. Bestämmelser för hur många som samtidigt får vistas i rum och lärosalar finns tillsammans med övrig information om pandemin finns här

När du bokar ett rum i TimeEdit går det också att se ”coronakapacitet” i informationsfältet.

Frågor som kom upp under personaldagen och svar från CoronagruppenPDF

Hälsningar från styrelsen

KMH:s nya styrelseordförande Peter Norman presenterade sig. Han ser fram emot att stötta ledningen med den förnyade, starka styrelsen.

Linda Portnoff, styrelsemedlem, öppnade upp för diskussion kring den omvärldsanalys hon tagit fram. Hur ska vi synliggöra vår verksamhet? Vilken roll ska KMH ha i diskussionen kring kulturens fortlevnad, särskilt i denna tid med förfärande kulturell tystnad?

Upphovsrätt och att stärka yrkesstoltheten för musiker diskuterades. Många ville delta och engagera sig i dessa frågor.

Diskussioner om strategin

Därefter följde 45 minuters gruppdiskussioner kring den nya strategin, dess formuleringar och innehåll. Känns den relevant? Den demokratiska processen med strategiarbetet uppskattades men många kände att det är ett mycket ambitiöst program som kan uppfattas som utmattande. Förhoppningen är att strategin kan kortas ned och blir mer tydlig. Alla grupper skickade in sina svar till strategigruppen som kommer ta dem i beaktan i det fortsatta arbetet.

Unik konsert

Som underhållning bjöds deltagarna på en unik, specialgjord konsert från superduon Chapter Two, Nisse Landgren och Johan Norberg. De sjöng och spelade sin uppskattade musik och filosoferade kring människans behov av musik i livets alla skeden. ”Tänk om man kunde skriva ut musik på recept.” Tre före detta MoM-studenter stod för filmningen som skedde tidigare i veckan på KMH.

Se konsertenlänk till annan webbplats (endast för KMH)

250-årsjubileum

Projektledare Per Sjöberg presenterade planerna för nästa års jubileum, då hela årets aktiviteter kommer genomsyras av att det gått 250 år sedan KMA och sedermera KMH grundades. Jubileumsveckan i april blir fullspäckad med aktiviteter på KMH. I gruppdiskussioner framkom många bra idéer på hur man tycker att jubileet ska uppmärksammas. Ytterligare idéer är mer än välkomna:

kmh250@kmh.se

Arbetsmiljön

Personalchef Gabriela Civalero gick igenom arbetsmiljöenkäten som gjordes i juni med fokus på coronapandemins distansarbete och distansundervisning. Många svarade utförligt och gav god input, både till sin situation och förslag på förbättring.

Mer om enkäten

Stort tack!

Kommentarerna och diskussionerna under hela personaldagen vittnar om att det var uppskattat att ses igen och att det finns mycket arbete att ta tag i. Modern teknik och hybridsituationer, med delvis undervisning på plats och delvis digitalt, är två ämnen som säkert kommer att diskuteras mycket framöver.

Stort tack till allas engagemang och med förhoppning att vi ses på campus!