Ökat anslag för KMH i budget­propositionen

Campus Valhallavägen. Foto: Ola Fogelström

Regeringens budgetproposition för 2021 innehöll ökat anslag till universitet och högskolor och KMH får ca 5 miljoner extra för att kunna utöka antalet studieplatser. Vi frågade planeringschef Nina Cajhamre vad de nya anslagen betyder för KMH.

Vad innebär förslagen i budgetpropositionen för KMH?

- Förslagen innebär att vi kan öka antalet studieplatser inom de utbildningsområden som bäst anses möta de samhällutmaningar som uppstått i pandemins spår. Vi får del av satsningar inom bristyrkesutbildningar, livslångt lärande, KPU, utbildning på avancerad nivå samt utbildning i hela landet. Det blir förstås en del jobb med att ta fram studieplatser som matchar de nya uppdragen men det ska säkert gå bra.

Vad kan de extra anslagen gå till?

- Rektor kommer att leda diskussioner kring vilka utbildningar som anslagen ska fördelas till. Det kommer ske i de årliga resursfördelningsdialogerna. Det kan handla om utbildning som vänder sig till yrkesverksamma musiker, utbildning i musikterapi och kompletterande pedagogisk utbildning.

Är det en fördelaktig budgetproposition för oss i år?

- Ja, det är det definitivt! Vi upplever att vi fått gehör för en del av det vi brukar lyfta i budgetunderlagen och nu väntar vi med spänning på vilka satsningar som kommer inom forskningsområdet. De presenteras i forskningspropositionen i november.

Relaterad kontakt