Vart tog GoogleTranslate vägen?

Möjligheten att direkt översätta sidor på KMH.se och Backstage med GoogleTranslate via knappen Language i sidhuvudet, har tagits bort. Myndigheter avråds generellt från att använda funktioner för automatisk översättning. Dessutom hade lösningen en hel del brister.

Vi genomför för löpande kvalitetssäkrande åtgärder på KMH.se och Backstage. I de flesta fall sker ändringarna utan att det påverkar den som besöker webbplatsen, men en del förändringar märks.

En av dem är att möjligheten att direkt översätta sidor till valfritt språk har försvunnit. Tidigare kunde du nå en särskild GoogleTranslate-funktion med länken Lanugage i webbplatsens sidhuvud. Nu når du enbart engelsk version av aktuell sida den vägen. Om sidan inte finns på engelska så når du engelsk version av startsidan.

Varför?

Dels har just den lösningen vi hade nått sitt bäst före-datum, och underhålls inte längre av Google. Dessutom är kvaliteten på översättningarna som skapas med automatisk översättning ibland tveksamma. Offentlig sektor avråds därför generellt från att använda funktioner för automatisk översattning. Utöver det fanns tveksamheter kring användbarhet, tillgänglighet och integritet.

Alternativa lösningar

Den som vill fortsätta att översätta innehåll med hjälp av GoogleTranslate kan förstås göra det. Enklast är att använda webbläsaren Chrome, och göra önskade inställningar för översättninglänk till annan webbplats direkt i webbläsaren.

Samverkansavdelningen arbetar med att skapa engelska versioner av så många sidor som möjligt på webben som möjligt. Hör gärna av dig om du saknar något särskilt innehåll på engelska!

samverkan@kmh.se

Relaterad kontakt