Publicera ditt arbete i DiVA

Här hittar du information om hur du går tillväga för att publicera och arkivera självständiga arbeten, artiklar och andra vetenskapliga arbeten på DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet.

Alla studenter som skriver självständiga arbeten ska registrera och arkivera det i DiVA. Utnyttja gärna möjligheten att sprida ditt arbete genom att inte bara arkivera uppsatsen utan också publicera den i fulltext.

Förberedelser

 • Studenten ansvarar för att registrera sitt godkända självständiga arbete i DiVA:s administrationsgränssnitt.
 • Examinatorn ansvarar för att kontrollera att studenten har registrerat i DiVA.
 • Examinatorn ska därefter meddela vilka studenter som är godkända via e-post till biblioteket@kmh.se.
 • Biblioteket personal flyttar över det självständiga arbetet i DiVA från administrationsgränssnitt till slutgiltig och sökbar arkivering i DiVA. De arkiverar även arbetet i sin helhet på en särskild server på KMH.

Gör så här

 1. Gå till KMH:s inloggningssida i DiVA, se nedan, och logga in med dina KMH-kontouppgifter: KMH-e-postadress och lösenord.
 2. Fyll i uppgifterna enligt anvisningarna i Lathund för registrering, se nedan. Kom ihåg att välja institution i fältet under ditt namn.
 3. Välj själv "arkivera" eller "publicera" (som även innebär arkivering). Oavsett vilket du väljer ska du ladda upp filerna.

Instruktionsfilm

”Rättelse: Mot slutet av filmen när jag pratar om att ladda upp filer, smög det sig in en liten felsägning. Det är viktigt att alla filer laddas upp, men att man inte får publicera sådant som är upphovsrättskyddat utan upphovspersonernas medgivande. Se nedan mer information om upphovsrätt på denna sida. Om man inte vill eller kan publicera filen ska man välja arkivera. Judit Schöld”

Lathund för registreringPDF

DiVA inloggning för KMHlänk till annan webbplats

Nyckelord i uppsatser

Din uppsats kommer att aktiveras av bibliotekspersonalen. Det brukar ta några dagar innan aktiveringen är genomförd.

Vid frågor, hör av dig till ansvarig handledare.

Upphovsrätt vid publicering i DiVA

 • Material publicerat inom KMH kan du vanligtvis publicera i DiVA, om inget särskilt avtal som förbjuder detta har skrivits.
 • Musik, bilder, diagram etc. som ingår i din publikation och som inte är dina egna, måste du ha upphovsrättsinnehavarens tillstånd för att få publicera i DiVA.
 • Om du tidigare har publicerat ditt verk via ett förlag eller annan part, måste du ha tillstånd från dem när du ska fulltextpublicera i DiVA.

Generellt om upphovsrätt

Upphovsrätten syftar till att skapa balans mellan författarens rättigheter och allmänhetens rätt att använda författarens verk. Upphovsrätten består av två delar, ekonomiska respektive ideella rättigheter:

 • De ekonomiska rättigheterna består av rätten att tillgängliggöra och ge ut verket. Kan överlåtas till annan part.
 • De ideella handlar om att innehållet i verket inte får förvanskas samt rätten att bli namngiven när verket används. Går ej att överlåta till annan part.

Från början är det alltid författaren/upphovsmannen som har upphovsrätten. Vid publicering är det vanligt att förlaget kräver överlåtelse av upphovsrätten. Vid överlåtelse är det förlaget, inte författaren, som kontrollerar hur verket får användas och göras tillgängligt.

Relaterad kontakt