Blanketter och mallar

Samlingssida för blanketter och mallar.

Mallar personal

Dokument och presentationer

Dokumentmallarna är under uppdatering.

Presentationsmall, PowerpointZIP

Exempel ppt-presentationPDF

Exempel diagram ppt-presentationPDF

Brevmall med röd logotypWord

Brevmall med svart logotypWord

Utvecklingssamtal, lönesättande samtal

Mall för lönesamtalWord

Överenskommelse ny lönWord

Visitkort

Visitkorten produceras på svenska och vid behov på engelska, och innehåller förutom KMH:s namn och allmänna kontaktuppgifter:

  • För- och efternamn
  • Befattning/tjänstetitel vid KMH
  • Institution/avdelning
  • Fast telefon på KMH, mobiltelefon, epostadress (@kmh.se-konto)

Beställning av KMH:s visitkort sker via Linda Nilsson, rektors assistent, linda.nilsson@kmh.se, tel. 08-16 17 00.

Övriga mallar

Se respektive sida:

Beslut

Kursplan, kursguider