Beställl dator, telefon, tillbehör och program

Alla beställningar av datorer, datortillbehör, telefoner och programvaror/licenser ska göras i Helpdesk. Din chef ska ha godkänt beställningen.

Så beställer du

  1. Kontakta din närmsta chef för att få godkänt att göra beställningen.
  2. Chefen gör sedan beställningen via Helpdesk. Du som anställd kan också göra beställningen så länge du fått godkänt av din chef, då ska din chef få kopia på meljet till Helpdesk och godkänna ärendet.
  3. Efter beställningen är gjord och varan/programmet/licensen har anlänt så kommer du få instruktioner från Helpdesk för nedladdning och aktivering.

Mejla helpdesk@kmh.se för att beställa.

Ska du byta dator? Glöm inte lämna tillbaka den gamla!

Vid datorbyte ska alltid den gamla datorn och datortillbehören återlämnas till IT-supporten samtidigt som det nya hämtas ut. All gammal utrustning återvinns på ett så miljövänligt sätt som möjligt genom högskolans samarbete med Inrego.

Relaterad kontakt