Nätverksbyte på KMH för anställda

Under året kommer KMH att byta nätverk. Stora delar av den befintliga utrustningen kommer att bytas ut. Under nätverksbytet kommer internetanslutningen och majoriteten av våra system att ligga nere. Det första driftstoppet är planerat att ske 10–24 juli.

För att genomföra detta kommer nätverket att vara helt nedstängt 10-24 juli. Det betyder att

 • det inte kommer finnas någon nätverksåtkomst alls på campus Valhallavägen
 • alla tjänster som finns lokalt på KMH kommer att ligga nere
 • vissa externa tjänster är tillgängliga från annan plats med internet
 • vissa externa tjänster kräver införskaffande av EduID för att vara tillgängliga.

Samtliga medarbetare rekommenderas därför att arbeta hemifrån eller på annan plats med internetanslutning under den här perioden.

Vad behöver jag göra?

 • De som inte har semester behöver arbeta hemifrån 10-24 juli.
 • Läs vilka tjänster som kommer att vara tillgängliga.
 • Vid behov, skaffa EduID.
 • Ta del av löpande information på intranätet och mejl om nätverksbytet.
 • Testa de tjänster du använder när du är tillbaka från semestern.

Varför behöver vi byta ut nätverket?

 • utrustningen är gammal
 • minska risk för dataintrång och öka IT-säkerheten
 • uppfylla de krav som ställs på oss som myndighet
 • vi behöver ansluta ljud och ljus till det centrala nätverket (vilket kommer att ske vid årsskiftet 2-7 januari 2024)

Vad kommer att göras under nätverksbytet?

 • Ersätta all nätverksutrustning, exempelvis trådlösa enheter, switchar och brandväggar.
 • Inställningar ska sättas upp för det nya nätverket.
 • Testa alla system för att säkerställa att de fungerar efter installation.

Vilka tjänster kan jag använda?

Vissa externa IT-tjänster kommer att kunna nås från annan plats, det gäller samtliga tjänster nedan. Observera att nedan lista är för personal.

Tjänster med asterisk (*) har undantag för användningen

Skriv tabellbeskrivning här

Tillgängliga tjänster

Kommentar

Office 365

E-post/kalendrar, OneDrive, Teams och samtliga Office-applikationer

Passerkort *

Passerkort fungerar, men det går ej att göra ändringar i access eller skriva ut nya kort

KMH:s webbplats

Intranät och statistikverktyg är tillgängliga

Helpdesk *

Ej genom helpdeskprogrammet - endast via mejl, mailadress kommer inom kort

Canvas

Tillgängligt

EVI - konsertplaneringsverktyg

Tillgängligt

Ekonomi-/fakturasystemet

Tillgängligt

Reachmee - rekryteringssystem

Tillgängligt

Ladok *

Tillgängligt för AUF - kräver ett EduID och att användaren läggs in av Vladimir Spasic

Sibelius *

Endast tillgängligt med utcheckad licens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. OBS att detta måste göras INNAN nätverket stängs ned

Diariet

Tillgängligt för registrator

GDPR-registret

Tillgängligt för administratör

Oden

Standalone tillgänlig på KMH

Lyngsoe

Självbetjäningssytem i biblioteket fungerar - ej resterande bibliotekstjänster

Erasmus-system

Tillgängligt

NyA-webb *

Anställda på AUF med EduID, endast webbversion är tillgänlig

Mediaflow

Tillgängligt för medarbetare på samverkansavdelningen

Mailchimp

Tillgängligt för medarbetare på samverkansavdelningen

Easy

Tillgängligt

Benify

Förmånsportalen är tillgänlig

 

Vad kommer hända med Helpdesk?

Helpdesk-programmet kommer inte att vara i drift under dessa veckor. Vi ber er istället att höra av er till respektive avdelning/person direkt.
Ni kan leta fram kontaktuppgifter här eller söka på en person här.

 

IT-avdelningen kommer att använda en tillfällig mejladress: mejltillit@kmh.se

Vad är EduID och hur fungerar det?

EduID är en digital identitet som används av högskolor för att identifiera sig på diverse webbsidor, läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Följande tjänster kan du använda med EduID

 • Primula webb
 • NyA webb
 • NyA administratörsgränssnitt
 • Ladok administratörsgränssnitt
 • Ladok webbgränssnitt

Hur kommer jag igång med EduID?

OBS börja med detta i god tid, det kan ta upp till två veckor att färdigställa.

 1. Surfa till https://eduid.se/ Länk till annan webbplats.
 2. Välj "Skapa ditt EduID"
 3. Skriv in din email och verifiera den via ett epostmeddelande
 4. Du får ett autogenererat lösenord - spara det och använd vid inloggning för EduID
 5. Logga in
 6. Slutför alla punkter under "Rekommenderade åtgärder för dig" för att komma vidare
 7. Under "Verifiera din identitet" får du valet att bekräfta ditt personnummer via post och detta steg kommer dröja ett par arbetsdagar att få hem - fyll i koden i brevet för att färdigställa verifieringen
 8. När du ser en grön checkbox med texten "Din identitet är verifierad" så är ditt EduID klart att användas!

Support för anskaffandet av EduID hänvisar vi till EduID:s FAQ sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och deras supportmejl.

Vilka tjänster ligger nere?

Alla interna IT-tjänster som KMH använder kommer att vara helt otillgängliga, även utanför KMH, det gäller samtliga tjänster i tabellen nedan. Observera att nedan lista är för personal.

Tjänster med asterisk (*) har undantag för användningen

Skriv tabellbeskrivning här

Otillgängliga tjänster

Kommentar

Internet

Detta innefattar fasta och trådlösa nätverket samt Eduroam och gästnätverket

System för tilldelning av konton (PAGO/DUNK/AD)

Innefattar även distribution av lösenord och skapande av passerkort

Helpdesk *

Ej genom helpdeskprogrammet - endast via mejl, mailadress kommer inom kort

TimeEdit / TE Plan

Ej tillgängligt

Ändringar för passerkort

Passerkorten fungerar, men ändringar av access och lånekort är ej tillgängligt

Skrivare och utskriftsfunktioner

Ej tillgängligt

Digitala skärmar på campus

Ej tillgängligt

Primula webb / Primula klient

Ej tillgängligt

ALF

Ej tillgängligt

FS - Försystem

Ej tillgängligt

Netigate

Enkät- och kursvärderingssystem ej tillgängligt

DIVA och söktjänster i biblioteket

Ej tillgängligt - Lyngsoe självbetjäningssystem i biblioteket fungerar

Fil02

Ej tillgängligt - innefattar både hemkataloger och samarbetsytor

Fil01

Ej tillgängligt

Sunet drive

Ej tillgängligt

Ladok *

Tillgängligt för AUF - kräver ett EduID och att användaren läggs in av Vladimir Spasic

NyA klient *

Ej tillgänglig - anställda på AUF kan använda NyA webb

Sibelius

Endast tillgängligt med utcheckad licens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pro Tools (med serverlicens)

Ej tillgängligt

Ableton (med serverlicens)

Ej tillgängligt

VFU-portal

Ej tillgängligt

SPS

Ej tillgängligt

PDB

Ej tillgängligt

KUT

Ej tillgängligt

LESA

Ej tillgängligt

Kursguidesystemet

Ej tillgängligt

Moodle

Ej tillgängligt

Inventarie-/anläggningsregister

Ej tillgängligt

Utlåningssystemet

Ej tillgängligt

Kommer jag in på campus Valhallavägen?

Ditt KMH-kort kommer att fungera som vanligt, men systemet som sköter passersystemen kommer att vara nedstängt. Det betyder att vi inte kommer kunna göra

 • ändringar i accesser, till exempel tillfällig access till Kungasalen
 • utfärda lånekort, ifall du glömt ditt kort hemma
 • tillverka av nya kort, till exempel för att ersätta ett borttappat kort

Vad gäller på campus Edsberg?

Campus Edsberg kommer att hålla stängt hela perioden.
Sommarens öppettider kommer att uppdateras här.

Frågor

För frågor kontakta helpdesk@kmh.se.

Relaterad kontakt