IT-support, Helpdesk

Har du frågor om IT-miljön eller vill göra en felanmälan loggar du i första hand in på Helpdesk. Där du kan få svar på de vanligaste frågorna i FAQ/Vanliga frågor, och anmäla fel.

Vad kan jag få hjälp med?

I Helpdesk kan du lägga in beställningar, göra felanmälningar samt boka utrustning, instrument och fråga om exempelvis lokalbokning. Frågor till IT-avdelningen och Internservice skickas hit. Uppdateringar i KMH-kursguider går även de via Helpdesk.

Varför ska man använda Helpdesk?

Genom att använda helpdesk-systemet kommer din fråga att landa i ett ärendesystem. Det gör att ingen fråga missas eller glöms. Via ärendesystemet får du återkoppling och besked när ärendet är löst. Du får även ett e-postmeddelande från helpdesk@kmh.se när ditt ärende uppdaterats med svar.

Hur kontaktar jag Helpdesk?

Du kontaktar helpdesk genom att maila till helpdesk@kmh.se

Via länken nedan kan du logga in i systemet och anmäla dina ärenden direkt. Du har då även tillgång till svar på vanligt förekommande frågor, FAQ.

Helpdesk Länk till annan webbplats.

Brådskande ärenden eller ej tillgång till dator

Ring IT Helpdesk, 08-572 10 600. På detta nummer kan du även boka tid för besök.

Privat utrustning och programvara

Din privata dator och telefon ansvarar du självklart för själv. IT-support kan inte hjälpa till med frågor om privata programvaror eller abonnemang. 

Tystnadsplikt

För IT-avdelningens medarbetare med behörigheter till KMH:s IT-system och data gäller tystnadsplikt, dock inte mot rättsvårdande myndigheter.

För att sköta den dagliga driften, samt kontrollera att dessa föreskrifter efterlevs, har IT-avdelningens driftspersonal rätt att inom sitt ansvarsområde och utan förvarning övervaka KMH:s system och kontrollera innehållet i trafik, data e.d. som finns lagrade eller är under befordran.

Relaterad kontakt