Kopiering, utskrifter, repro

Alla studenter och anställda har tillgång till skrivare på KMH. Du når skrivarna endast när du är ansluten till KMH:s nätverk. Studenter betalar med hjälp av ett utskriftskonto kopplat till passerkortet. Stora mängder utskrifter, eller utskrifter av högre kvalitet, beställer du hos Repro.

För studenter

Du kan skriva, kopiera och skanna ut på sju olika skrivare på campus. Skrivarna nås via KMH:s interna nätverk, och för att använda dem måste du också alltså vara inloggad på nätverket.

Du använder passerkortet för att hämta utskriften från någon av skrivarna för studenter. Utskriftskontot finns på ditt passerkort, du fyller på det via webbtjänsten PaperCut. PaperCut är bara tillgängligt när du är inloggad på KMH:s nätverk.

Mer om skrivare och utskrifter

För anställda

Du kan skriva ut, kopiera och skanna på alla skrivare som är anslutna till KMH:s nätverk. Du måste vara ansluten till KMH:s nätverk för att nå skrivarna.

Du använder passerkortet för att skriva ut och hämta utskriften från valfri skrivare. Kostnaderna belastar din akademi/avdelning.

Många utskrifter, högre kvalitet

Större utskriftsmängder och kvalitetsutskrifter beställer du via KMH:s reprotjänst. Använd alltid beställningsblanketten nedan, fyll i och skicka till repro@kmh.se. Du kan också lämna in din beställning till Internservice.

Beställningar debiteras direkt avdelningen/akademin. Du behöver tillstånd från din närmaste chef för att beställa utskrifter via KMH:s reprotjänst – det är alltså endast personal som kan beställa. Det kan ta några dagar att få sin leverans från Repro, så var ute i god tid.

Beställningsblankett Word, 61.4 kB, öppnas i nytt fönster.

repro@kmh.se

Skriva ut från en privat dator – webbutskrift

Du kan skriva ut från en privat dator, men det är lite krångligare. Du kan bara skriva ut dokument i Office- eller PDF-format.

Webbutskrifter

Kopieringsregler för högskolor och universitet

Bonus Copyright Access är en samordnad licens från upphovsmän, förlag på text-, bild och notområdet och utgivare. Licensen reglerar våra regler för kopiering.

Kopieringsregler Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt