Nätverk, VPN och datalagring

KMH har fast och trådlöst nätverk. Vi har även Eduroam på våra campus, här hittar du aktuella anslutningsprofiler. Om du inte är på campus kan du behöva använda VPN för att nå vissa IT-tjänster. Primär lagringsplats för alla på KMH är molntjänsten Onedrive.

VPN för extern åtkomst

All extern åtkomst till KMH:s lokala nätverk ska ske genom VPN-anslutning. Helpdesk-systemet Länk till annan webbplats. kan du ta reda på hur du ansluter med VPN. Logga in, välj sedan FAQ och sök på VPN.

Utan VPN

Många tjänster kan du logga in i utan VPN, till exempel

  • Ladok för studenter
  • Moodle, lärplattformen
  • Vissa Biblioteksdatabaser
  • Office365
  • Helpdesk

Eduroam

Eduroam är i första hand avsett för studenter, men även anställda kan använda det. Eduroam finns på många universitet och högskolor, främst i Europa, men också universitetssjukhus, en rad bibliotek i Sverige, samt tågstationer, flygplatser och hamnar. 

Du använder din KMH-inloggning för att använda Eduroam. Du kan behva ladda ner en anslutningsprofil, se nedan. På motsvarande sätt kan personer från andra platser i världen använda Eduroam på KMH.

Anslutningsprofiler för Eduroam

Datalagring

På molntjänsten OneDrive i Office365kan du lagra upp till 5TB dokument. Denna lagringsplats bör användas i första hand. Lagringsplatsen är även tillgänglig utanför KMH.

Säkerhetskopiering

Filer som lagras på Office365 i Onedrive säkerhetskopieras av Microsoft löpande. Filer som raderats kan återställas inom 30 tillbaka.

IT-avdelningen genomför även central säkerhetskopiering av data som lagrats i Moodle. Du har dock alltid det yttersta ansvaret att själv säkerhetskopiera dina filer oavsett lagringsyta.

Relaterad kontakt