IT och IT-support

I samband med att du börjar på KMH får du inloggningsuppgifter till ett användarkonto och en e‑postadress. Du får också tillgång till den avdelnings- eller insti­tutions­gemen­samma ytan för lagring av filer, och det trådlösa nätverket Eduroam.

IT-avdelningen ansvarar för KMH:s IT-miljö. IT-support hjälper anställda och studenter att hantera KMH:s IT-utrustning i det fasta och trådlösa nätverket. IT-supporten har öppet 8.30-15.00.

Din privata dator och telefon ansvarar du självklart för själv.

IT-support, Helpdesk

Har du frågor om IT-miljön eller vill göra en felanmälan loggar du i första hand in på Helpdesk där du kan få svar på de vanligaste frågorna i FAQ/Vanliga frågor.

Helpdesklänk till annan webbplats

Brådskande ärenden eller ej tillgång till dator

Ring 08-16 19 39. På detta nummer kan du även boka tid för besök.

Relaterad kontakt