Förhandsanmälan om examenskonsert folkmusik 2023

I det här formuläret anmäler du att du under perioden mars-juni 2023 planerar att genomföra examenskonsert som del av kursen självständigt arbete.

Det är obligatorisk att göra en examenskonsert.

Här anger du önskemål om lokal och förslag på datum.

Skicka in formuläret senast söndag 1 december.

Förstahandsval av konsertsal * (obligatorisk)
Förstahandsval av konsertsalAndrahandsval av konsertsal * (obligatorisk)
Andrahandsval av konsertsal


Här finns plats för ytterligare information som du tror vi kan ha nytta av.

Relaterad kontakt