Förhandsanmälan om examenskonsert jazz 2022

I det här formuläret anmäler du att du under perioden februari/mars 2022 planerar att genomföra examenskonsert som del av den konstnärliga redovisningen i kursen examensarbete.

Det är obligatorisk att göra en examenskonsert.

Din handledaren ger klartecken till att konserten kan genomföras utifrån vilka moment som är avklarade inom kursen.

Här bokar du konsertlokal.

Skicka in formuläret senast söndag 31 oktober.


Förstahandsval av konsertsal * (obligatorisk)
Förstahandsval av konsertsalAndrahandsval av konsertsal * (obligatorisk)
Andrahandsval av konsertsal
Här finns plats för ytterligare information som du tror vi kan ha nytta av.

Relaterad kontakt