Förhandsanmälan om examenskonsert Komposition 2024

I det här formuläret anmäler du att du under perioden våren 2024 planerar att genomföra examenskonsert som del av den konstnärliga redovisningen i huvudämneskursen komposition, kopplat till kandidatexamen respektive masterexamen.

Din huvudlärare i komposition ger klartecken till att konserten kan genomföras utifrån vilka moment som är avklarade inom kursen.

Här anger du önskemål om lokal och förslag på datum.

Skicka in formuläret senast onsdag 15 november.

Förstahandsval av konsertsal * (obligatorisk)
Förstahandsval av konsertsalAndrahandsval av konsertsal * (obligatorisk)
Andrahandsval av konsertsal


Här finns plats för ytterligare information som du tror vi kan ha nytta av.

Relaterad kontakt