Styrpaneler i konsertsalar – Crestron

Instruktion för manöverpanelerna i konsertsalarna. Panelerna används för att styra skylten utanför salen, akustikgardiner, ljus, ljud och mikrofoner med mera.

Beskrivningarna utgår från Kungasalens paneler, där de flesta funktionerna finns.

Om panelen är släckt trycker du någonstans på den för att 'väcka' den.

Här hittar du panelerna:

 • Svarta lådan – till höger innanför entrén
 • Nathan Milstein – till höger om sceningången
 • Lilla Salen – direkt vid sceningången
 • Kungasalen, här finns 3 paneler:
  • till vänster innanför sceningången.
  • vid bakväggen på mixplats.
  • inne i sceningången till höger finns en minipanel, en tryckknapp i en svart box på väggen, som tänder ett flertal av salens belysningsområden.

Menyn

Här går vi igenom de vyer du når med menyn i panelens nederkant.

Infoskyltar – displayer utanför salarna

Välj vilken information som ska visas på skylten utanför salen: upptaget, salens namn eller konsert pågår.

Ljus – för lektion och repetion

Välj i vilken del av salen du vill ställa in ljus.

 • On – maximalt ljus
 • Off – släcker området.
 • Pil upp och ner – reglera ljuset steglöst.
 • Lysrör – arbetsbelysning på bryggan för tekniker.

Akustikgardiner – ljuddämpande tyger

Välj i vilken sektion du vill hissa upp eller ner gardinen. Bryggornas numrering går i djupled, med brygga 1 över mixplats. Alla brygg- respektive väggsektioner kan regleras samtidigt.

Gardinen hissas så länge du trycker på upp- eller nerpilen.

Mörkläggningsgardiner för fönstren i Nathan Milstein och Lilla salen styrs från denna vy.

Fond, duk och projektor

Reglage för att hissa upp och ner fonden, alltså backdrop längst bak på scenen, samt projektorduken som hänger framför fonden.

Här slår du även på och av projektorn. När MUTE-knappen är aktiv – blå – visas ingen bild, men projektorn kan fortfarande vara påslagen.

Bildväxel – det vanliga sättet att skicka bild till projektorn

I fältet PROJEKTOR visas vald bildkälla. Byt bildkälla genom att ta tag i källan med fingret och släppa den i fältet PROJEKTOR. I bilden nedna är NISCH V. vald.

Välj ljudkälla till höger i panelen, vanligen samma som bildkällan. Din dator behöver vara inställd på att skicka ljud ut via HDMI.

Bildmixer – kräver förbokad tekniker

Även här dras och släpps bildkällorna till de olika fälten.

Ljud – vyn Ljudzoner/källor

Källor, dator, CD, mobil etc.:

 • Mini-Mixer: tillfälligt inkopplad extra ljudstyrning.
 • Scen: inkoppling på scenen med rullbart gör det själv-rack.
 • Proj: AV: ljud genom HDMI inkoppling. Kontrollera datorns inställningar.

Zoner, grupper med högtalare:

 • LR, Fill balkong, Out fill, etc.: salens ljudzoner. Välj att slå på eller av.

Ljud – vyn Mikrofoner

 • Mik 1: Shure trådlös handmik. Har on/off-knapp.
 • Mik 2: trådlöst headmike-set som finns att låna i Internservice.

Aktivera med on/off, reglera ljudet med pilar eller skjutreglag.

Ljud – vyn Mikrofoner EQ

 • Välj EQ, under on, för att aktivera equalizer.
 • Välj vilken mikrofon som ska justeras.
 • Justera frekvensområdet med pilarna eller skjutreglaget.
 • Återgå till förra vyn med knappen Stäng EQ-sida.

Relaterad kontakt