Livesända en konsert/ett evenemang

Om du vill att KMH ska livesända en konsert eller ett evenemang ska du ta kontakt med din akademichef. När akademichef gett sitt klartecken gäller nedanstående information.

Medgivande från alla medverkande

För att kunna livesända måste du säkerställa att samtliga medverkande accepterar att evenemanget ska livesändas. Det är först när detta är säkerställt som konsertproducenten publicerar information om livesändningen och påbörjar den planering som krävs.

Så inhämtar du samtycke

Samtliga medverkande måste fylla i en enkät och samtycka för att livesändningen ska kunna äga rum. Samtycket är frivilligt, men krävs för att konserten ska sändas på sociala medier.

Samtycke till livesändning

Ersättning till upphovspersoner

KMH har avtal med STIM som i sin tur har ett ramavtal med Youtube. Upphovspersonerna får ersättning från STIM.

Kostnader för notmaterial

Om du köpt noter, laddat ner fri musik från nätet eller spelar egen musik så kan KMH livesända konserten utan extra kostnad.

Hyrt notmaterial kan kosta extra

Om du hyr notmaterial från ett förlag beräknas hyreskostnaden utifrån var, när och hur musiken ska framföras. Om konserten ska livesändas tillkommer en extra hyreskostnad.

För att kunna livesända måste finansiering av eventuell extra hyreskostnad vara löst.

Tid på Youtube

Livesändningarna finns tillgängliga i 30 dagar på KMH:s kanal på YouTube Länk till annan webbplats.. Därefter avpubliceras konserten. Medverkande kan få en länk till en nedladdningsbar version av konserten av konsertproducent Per, se kontaktuppgifter nedan.

Relaterad kontakt