Studentdrivna festivaler

Syftet med studentdrivna festivaler är att lyfta fram studenter och studenternas projekt. Evenemangen ska ge praktisk träning och erfarenhet om produktion och marknadsföring, och även marknadsföra KMH som musikhögskola och konsertscen.

Rutinerna kring de studentdrivna festivalerna är relativt fast och lika från år till år. De genomförs under vårterminen, men arbetet drar igång direkt efter terminsstart på hösten.

Början av höstterminen

  • Dokumentationen från föregående läsårs festival förmedlas till gamla och nya studenter, tillsammans med annan nyttig information.
  • Uppstartsmöte med samtliga berörda studenter för kommande festival. En produktionsgrupp formas.
  • Möte med produktionsgruppen. Festivalens syfte och mål fastställs. Generella riktlinjer och strategier och en tidplan sätts upp. Ansvarsområden och arbetsgrupper fastställs, till exempel för programläggning, budget, marknadsföring, teknik med mera. Ett mötesschema upprättas.
  • Arbetsgrupperna fylls av medlemmar och arbetar flitigt med sina respektive åtaganden.

Slutet av hösten/början av våren

  • Arbetet i arbetsgrupper och produktionsgrupp fortlöper.
  • Så småningom genomförs festivalen.

Slutet av vårterminen

  • Utvärdering och uppföljning efter avslutad festival. Möte med berörda studenter och produktionsgrupp.
  • Dokumentation och material sammanställs, och används på nytt i kommande festivalorganisation.

Relaterad kontakt