Kopiering, utskrifter, repro

Alla studenter och anställda har tillgång till skrivare på KMH. Studenter betalar med hjälp av ett utskriftskonto kopplat till passerkortet. Stora mängder utskrifter, eller utskrifter av högre kvalitet, beställer du hos Repro.

Utskrift och kopiering "till vardags"

För studenter

Du kan skriva, kopiera och skanna ut på sju olika skrivare som är anslutna till KMH:s nätverk. Du använder passerkortet för att hämta utskriften från någon av skrivarna för studenter. Utskriftskontot som finns på ditt passerkort fyller du på hos NotoBok.

Mer om skrivare och utskrifter

För anställda

Du kan skriva ut, kopiera och skanna på alla skrivare som är anslutna till KMH:s nätverk. Du använder passerkortet för att skriva ut och hämta utskriften från valfri skrivare. Kostnaderna belastar din akademi/avdelning.

Skriva ut från en privat dator – webbutskrift

Du kan skriva ut från en privat dator, men det är lite krångligare. Du kan bara skriva ut dokument i Office- eller PDF-format.

Webbutskrifter

Många exemplar och högre kvalitet

Större utskriftsmängder och kvalitetsutskrifter beställer du av Repro. Använd alltid beställningsblanketten nedan, fyll i och lämna till Internservice.

Anställdas beställningar debiteras direkt avdelningen/akademin. Du behöver tillstånd från din närmaste chef för att beställa hos Repro.

Studenter betalar för utskrifter och kopiering med utskriftskontot på passerkortet.

Beställningsblankett ReproWord

Beställ i god tid

Det kan ta några dagar att få sin leverans från Repro. Var ute i god tid.

repro@kmh.se

Kopieringsregler för högskolor och universitet

Bonus Copyright Access är en samordnad licens från upphovsmän, förlag på text-, bild och notområdet och utgivare. Licensen reglerar våra regler för kopiering.

Kopieringsreglerlänk till annan webbplats

Relaterad kontakt