Om något händer

Den här informationen rör allvarliga händelser som kräver omedelbara åtgärder för att begränsa konsekvenserna. Exempel är olyckor med svåra personskador, brand, våldsbrott och sabotage, men också kriser som kan medföra etiska och förtroendemässiga skador för KMH.

Vid akut händelse eller kris

 1. Andas djupt och försök bevara ditt lugn.
 2. Säkra platsen: försök att släcka om det brinner, ge första hjälpen vid personskada, sätt dig själv och andra i säkerhet.
 3. Larma 112. Tala om
  - vem du är
  - vad som har hänt
  - när det hände.
  Larmoperatörens frågor försenar inte den hjälp du behöver.
 4. Stanna på platsen tills räddningstjänsten har anlänt.
 5. Förebygg chock, stoppa blödning och säkra olycksplatsen för vidare olyckor.
 6. Kontakta din närmaste chef eller någon i krisgruppen. I första hand samordnaren, 070‑191 26 64, som sammankallar krisgruppen, och i andra hand högskoledirektören, 073‑707 88 52.

Första hjälpen-tavlor

Hus 1, glashuset

 • 1A111, scenentré till Kungasalen
 • 1B112, vid uppackningsrum 1B106
 • handikapptoaletten vid 1E204
 • toaletten vid 1C203
 • toaletten vid 1B202

Hus 3, biblioteket

 • vid skrivaren i biblioteket

Hus 4

 • toaletterna vid 4106, plan 1
 • skrivaren vid 4215, plan 2
 • skrivaren vid 4318, plan 3
 • omklädningsrum 4408, plan 4
 • skrivaren vid 4517, plan 5

Hjärtstartare

Det finns två hjärtstartare på campus:

 • vid Internservice, plan 2.
 • utanför KMS i hus 4, plan 1.

Brand, utrymningslarm

Utrymningsvägarna är markerade med gröna skyltar.

Återsamlingsplats är den stora eken vid Valhallavägen.

Inbrott, stöld och skadegörelse

Pågående brott: kontakta Polisen 112.

I övriga fall, kontakta Internservice:

internservice@kmh.se
08-16 18 02, 08-16 18 99

Hot

Bombhot: kontakta Polisen, 112.

Övriga hot – via telefon, brev eller liknande, kontakta Krisgruppen:

 • I första hand samordnaren, 070‑191 26 64
 • I andra hand högskoledirektören, 073‑707 88 52.

IT-intrång, IT-skadegörelse

Kontakta IT-support, 08-16 19 39 eller via helpdesk@kmh.se.

Kontakta Krisgruppen:

 • I första hand samordnaren, 070‑191 26 64
 • I andra hand högskoledirektören, 073‑707 88 52.

Fastighetsfel och skador

Akuta fel: kontakta Akademiska Hus, se nedan.

Övriga fel anmäler du via Helpdesklänk till annan webbplats.

Viktiga telefonnummer

Skriv tabellbeskrivning här
Funktion, instans

Telefonnummer

SOS alarm112
Polisen, ej akut114 114
Ambulans, ej akut08-454 21 00
Giftinformation010-456 67 00
Sjukvårdsrådgivning 1177
Arbetsmiljöverket
Journummer

010-730 90 00
08-737 15 55

Akademiska hus AB, journummer020-552 000

Relaterad kontakt