Ge din inspelning ett namn
Kurskoden består av 6 tecken, 2 bokstäver följt av 4 siffror (T.ex. AB1234). Du hittar kurskoden i din SPS-rapport (sps.kmh.se) Använd bara de 6 första tecknen från den längre kurskoden, ”AB1004-AB104” blir ”AB1004”
Syftet med inspelningen, beskrivning av innehållet
Beskriv så detaljerat du kan hur du vill att det ska låta.
Länkar till Spotify, Youtube eller dylikt.
Önskemål om datum eller tidsperiod då inspelningen kan äga rum.
Markera alla instrument som ska vara med vid inspelningen, och i vilken omfattning varje instrument ska vara med.
Trumset
Bas
Piano
Keyboard
Akustisk gitarr
Elgitarr
Sång
Blåsinstrument
Stråkinstrument
Ange vilka och i vilken omfattning varje instrument ska vara med. Här kan du vid behov även komplettera informationen om instrumenten ovan.