Rum, salar, studior

Du som är registrerad student eller anställd får använda KMH:s lokaler inom utbildningarna, i samband med forskning, samverkan och vid annan löpande verksamhet. I enstaka fall hyr vi ut konsertsalar och andra utrymmen till externa intressenter. Du får inte boka och använda rum, salar och studior för privata ändamål eller för enskild verksamhet. 

På Campus Valhallavägen finns:

  • 55 övningsrum
  • 86 undervisningsrum och seminarierum
  • 5 konsertsalar
  • 7 mötesrum/resursrum.

Samtliga bokas i TimeEdit.

Om lokalbokning

Ljud och bild i lärosalar

Mat och dryck

Restaurang Oktav har erbjudanden för studenter och anställda. Det finns även gott om caféer och restauranger i KMH:s omgivningar.

I studentköket, hus 4 plan 1, vid Kreativiteum, finns möjlighet för studenter att värma och äta medhavd mat. Även i Erling Perssonatriet intill Restaurang Oktav finns möbler och mikrovågsugnar.

I personalrummet, hus 1B plan 5, finns möjlighet för personal att värma och äta medhavd mat.

Studior

Studiokomplexet omfattar inspelningsstudior, produktionsstudior och kontrollrum. Delar av dem ansvarar Produktionsenheten för, andra delar ansvara institutioner för: Musik och medieproduktion samt Komposition, dirigering och musikteori.

Under Konsert-och evenemangsproduktion finns checklistor, lathundar och annan nyttig information för dig som ska spela in eller ha konsert.

Så använder vi lokalerna

Allting som händer i KMH:s lokaler ska ha anknytning till utbildning, forskning, samverkan eller annan verksamhet som bedrivs på högskolan. Därför gäller följande:

  • Lokaler får bokas och användas av studenter som är registrerade på aktuell kurs/utbildning, och av lärare och andra anställda på KMH.
  • Andra personer får delta, så länge som aktiviteten ordnas i samband med utbildning, forskning eller annan verksamhet på KMH.
  • En anställd eller student måste vara närvarande och delta, och även bära sitt passerkort synligt.
  • Privat undervisning, privata repetitioner eller annan enskild verksamhet får inte förekomma i KMH:s lokaler.

När vi hyr ut

Vi behöver hyra ut till externa parter för att täcka våra lokalkostnader. Ambitionen är att uthyrningarna ska omfatta evenemang där studenter ges möjlighet att medverka.

Relaterad kontakt