Musikproduktion, kursplaner

Följande dokument gäller för programmet från och med HT 2019.

År 1

Termin 1

Musikproduktion 1a (EG8020), 15 hp Pdf, 101.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Projektarbete, musikproduktion (EG8021), 5 hp Pdf, 143.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Musikteori och arrangering 1, musikproduktion (EG8023), 5 hp Pdf, 100 kB, öppnas i nytt fönster.
Digitala verktyg för musiker (EG1901), 5 hp Pdf, 174.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Termin 2

Musikproduktion 1b (EG8022), 15 hp Pdf, 104 kB, öppnas i nytt fönster.
Projekt 1, musikproduktion - rörlig bild (EG8025), 5 hp Pdf, 171.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Musikteori och arrangering 2, musikproduktion (EG8024), 5 hp Pdf, 100.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Musikhistoria (DG1902), 5 hp Pdf, 84 kB, öppnas i nytt fönster.

År 2

Termin 3

Musikproduktion 2a (EG8030), 10 hp Pdf, 101.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Projekt 2, musikproduktion - akustisk ensemble (EG8034), 5 hp Pdf, 171.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Musikteori och arrangering 3, musikproduktion (EG8032), 5 hp Pdf, 100.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Entrepenörskap i musik (CG1903), 5 hp Pdf, 84.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Valbar kurs, 5 hp

Termin 4

Musikproduktion 2b (EG8031), 10 hp Pdf, 104.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Projekt 3, musikproduktion - live (EG8035), 5 hp Pdf, 170 kB, öppnas i nytt fönster.
Musikteori och arrangering 4, musikproduktion (EG8033), 5 hp Pdf, 100.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Valbar kurs, 5 hp
Valbar kurs, 5 hp

År 3

Termin 5

Musikproduktion 3a (EG8040), 15 hp Pdf, 101.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Projekt 4, musikproduktion och andra konstformer (EG8041), 5 hp Pdf, 144.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Valbar kurs, 5 hp
Valbar kurs, 5 hp

Termin 6

Projekt 5, musikproduktion inom eget valt område (EG8042), 5 hp Pdf, 144.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Självständigt arbete, musikproduktion (EG8050), 15 hp Pdf, 102.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Innovation i musikproduktion (EG8043), 5 hp Pdf, 100.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Valbar kurs, 5 hp

Relaterad kontakt