Gör ditt självständiga arbete som exjobb

Genom att göra det självständiga arbetet som exjobb i samarbete med en extern part – en organisation eller ett företag – kan du skaffa dig nya kontakter och få med dig värdefulla erfarenheter ut i arbetslivet.

Film: Konstnärliga exjobb med externa parter


Utforska något nytt med en extern part

Konstnärliga exjobb kan utgöras av allt möjligt, som att göra din examenskonsert i en ny miljö, att använda ny teknik, att samarbeta med musiker som befinner sig på en annan plats eller att experimentera och utforska hur tekniken skulle kunna påverka en musikalisk upplevelse. Det viktiga är att hitta en externa part som är intresserad av att utforska någonting nytt tillsammans med dig.

Handbok i Exjobb

Ladda ned Handboken för konstnärliga Exjobb 2021/2022 Pdf, 882.3 kB.

Mer om exjobb och exjobbsprojekt, frågor och svar

Vem vill du samarbeta med?

Du kan ha en egen idé om vilka du skulle vilja samarbeta med, eller hitta någon bland de företag och organisationer som visat intresse för samarbete med KMH-studenter.

Aktuella externa parter

Student in Residence

Student in Residence, SIR, är ett sätt för studenter att få inblick i en extern parts verksamhet och på så sätt få idéer till möjliga samarbetsområden. Metoden kan fungera som en förstudie för större projekt, exempelvis konstnärligt exjobb.

Som KMH student har du möjlighet att vara hos en extern part en till två dagar där du följer ett team eller en person. Du får en handledare/kontaktperson som under ett uppstartsmöte lägger ett schema och ser till att du får praktisk information och chans att ställa frågor. Du deltar på möten/aktiviteter samt gör intervjuer och skriver ner insikter och reflektioner under tiden.

Ca en till två veckor efter ditt SIR ska du göra en presentation för teamet du “skuggade” och dela med dig av dina reflektioner och idéer på det sätt du väljer. Det kan vara i form av en muntlig presentation, musik, video och/eller samtal.

Syftet med SIR är att generera kunskap och förståelse för att möjliggöra nya typer av samarbeten inom fältet musik och ljud.

Kontakta Emilie Lidgard (se kontaktuppgifter längst ner på sidan) om du är intresserad av att göra exjobb eller Student in Residence.

Tre exjobb i samarbete med externa partners

Som en del av ESAIM-projektet genomför Anna Björn, masterstudent i elektroakustisk komposition, sitt självständiga arbete i form av en installation i samarbete med Scenkonstmuseet i Stockholm. KMH:s masterstudenter i klassisk musik Linnea Vikström (cello) och Catrin Johansson (flöjt) har gjort sina självständiga arbeten i samarbete med Uppsala Konsert & Kongress (UKK).

Relaterad kontakt