Gör ditt självständiga arbete som exjobb

Genom att göra det självständiga arbetet som exjobb i samarbete med en extern part – en organisation eller ett företag – kan du skaffa dig nya kontakter och få med dig värdefulla erfarenheter ut i arbetslivet.

Film: Konstnärliga exjobb med externa parter

Konstnärliga exjobb kan utgöras av allt möjligt, som att göra din examenskonsert i en ny miljö, att använda ny teknik, att samarbeta med musiker som befinner sig på en annan plats eller att experimentera och utforska hur tekniken skulle kunna påverka en musikalisk upplevelse. Det viktiga är att hitta en externa part som är intresserad av att utforska någonting nytt tillsammans med dig.

Mer om exjobb och exjobbsprojekt, frågor och svar

Handbok i Exjobb

Ladda ned Handboken för konstnärliga Exjobb 2021/2022 Pdf, 882.3 kB.

Aktuella externa parter

Du kan ha en egen idé om vilka du skulle vilja samarbeta med, men du kan också hitta exempel på externa parter och deras intresseområden nedan.

Kontakta projektkoordinator Emilie Lidgard, se slutet av sidan, om du är intresserad av att göra exjobb. E-posta en kort idébeskrivning och vilken eller vilka externa parter du skulle vilja samarbeta med.

Tre exjobb i samarbete med externa partners

Som en del av ESAIM-projektet genomför Anna Björn, masterstudent i elektroakustisk komposition, sitt självständiga arbete i form av en installation i samarbete med Scenkonstmuseet i Stockholm. KMH:s masterstudenter i klassisk musik Linnea Vikström (cello) och Catrin Johansson (flöjt) har gjort sina självständiga arbeten i samarbete med Uppsala Konsert & Kongress (UKK).

Relaterad kontakt