Foto: Dan Boman

Scania

Scanias syfte är att driva övergången mot ett hållbart transportsystem, skapa en värld av rörlighet som är bättre för företag, samhälle och miljö. Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar, inklusive lastbilar och bussar för tunga transporter i kombination med ett omfattande produktrelaterat tjänsteerbjudande.

Scania har åtagit sig att leda omställningen av transportsystemet mot ett hållbart samhälle. Transportbranschen står inför en utmanande transformation, driven av digitalisering och nya samhällskrav. En omvandling som behöver nya lösningar och tjänster för att hantera de hållbarhetsutmaningar som industrin har idag. För att lyckas med detta är tvärfunktionella samarbeten avgörande. Det öppnar upp för nya perspektiv och innovativa lösningar. 

Scania svarar

Varför vill Scania samarbeta med en student från KMH?

Utgångspunkten för samarbetet är att använda digitalisering som ett verktyg för att koppla samman teknik och konst på ett nytt sätt. Vi strävar efter att utforska framtiden för transport, konst och hälsa genom olika modeller för samarbeten med studenter och forskare vid KHM.

Varför göra sitt exjobb tillsammans med er? ​

Scanias förväntningar på detta samarbete är att dela erfarenheter och att konstnärligt illustrera den digitala övergången mot mer hållbara transporter.

Vi tror också att det finns synergier i att utforska innovation och kreativa processer som förekommer inom teknikutveckling och konst, som vi vill lyfta fram i vårt dagliga arbete.

Upplägget beror på studenten och idén, men allt från fullfjädrad medlem i ett agilt utvecklingsteam med dagliga möten och veckovisa planeringsrundor, till mer traditionell handledning med exempelvis månatliga avstämningar.

Vad förväntar sig Scania av studenten?

Att du är öppen för att gå in med nyfikenhet och arbeta fram en idé tillsammans. Allt från konstnärlig tolkning av data till innovationsprocesser, kundens verklighet eller det digitala samhället.

Relaterad kontakt