Scen ur dansföreställningen Work, ShareMusic & Performing Arts. Foto: Åsa Rosén.

Scen ur dansföreställningen Work, ShareMusic & Performing Arts. Foto: Åsa Rosén.

ShareMusic & Performing Arts

ShareMusic & Performing Arts, nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering, driver ständigt på utvecklingen och delar med sig av kunskap. Genom fokus på processinriktat arbete går verksamheten i täten för inkludering inom scenkonsten i Sverige.

ShareMusic & Performing Arts samarbetar med såväl kulturskola som scen­konst­institutioner och samverkar med flera internationella partners. Det är ett innovativt arbete som även utforskar de möjligheter som ny teknik och digitalisering kan erbjuda i form av vidgat deltagande i kulturlivet för personer med funktionsnedsättning – inte enbart som konsumenter utan även som utövare.

ShareMusic har kunskap och mod att arbeta både inkluderande och tvärkonstnärligt, alltid utifrån en vision om ett samhälle där alla människor ska få möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter ses som någonting värdefullt.

ShareMusic svarar

Varför vill ShareMusic samarbeta med en student från KMH?

Målet med samarbetet är att få nya perspektiv som kan utveckla arbetssätt och strukturer. ShareMusic som kunskapscentrum vill utvecklas tillsammans med konstnärlig forskning på alla nivåer.

Syftet är att fler människor och organisationer ska delta i och få kunskap om ShareMusics arbete med inkludering inom musikfältet.

Varför göra sitt exjobb tillsammans med er? ​

Vi erbjuder studenterna tillgång till vår dokumentation och våra erfarenheter av att arbeta med inkluderande musikensembler och musikteknologi. Detta kan innebära att på olika sätt följa våra ensemblers arbete, eller att delta i workshops på temat inkludering och musikteknologi. Vi kan erbjuda samtalsparter med gedigen erfarenhet av inkludering och musik, via vårt nätverk.

Vad förväntar sig ShareMusic av studenten? ​

Vi förväntar oss en projektplan, men är öppna både för konkreta önskemål att utveckla en bestämd idé och att vara ett bollplank för studenten att föra dialog med. Vi är öppna för nya infallsvinklar som kan bli ett underlag för koncept som i framtiden kan utmana och utveckla vårt arbete med inkluderande musikensembler.

Finns det områden ShareMusic är särskilt intresserade av att utforska?

  • Undersökande av metoder för hur man kan använda musikteknologi som medel för att arbeta med inkludering.
  • Fördjupande undersökning av kontaktytor mellan traditionella och icke traditionella musikutövare inom konstmusikområdet.
  • Undersökande och fördjupande beskrivning av dokumenterade konstnärliga projekt.
  • Fördjupande undersökning av ett eller flera befintliga musikinstrumentkoncept.
Logotyp ShareMusic & Performing Arts

Relaterad kontakt