Konstnärligt labb med stråkorkestern Musica Vitae och ShareMusics ensemble Elefantöra.

Konstnärligt labb med stråkorkestern Musica Vitae och ShareMusics ensemble Elefantöra. Foto: ShareMusic & Performing Arts

ShareMusic & Performing Arts

ShareMusic & Performing Arts, nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering, är en utvecklingsplattform och resurs som samverkar med såväl kultursektorn som utbildnings-, den sociala och offentliga sektorn och forskarvärlden.

Allt arbete utgår från mänskliga rättigheter och alla människors lika värde, särskilt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. De driver bland annat forsknings- och utvecklingsprojekt, olika former av fortbildning, och skapar tvärkonstnärliga scenkonstproduktioner i samverkan med aktörer som GöteborgsOperan och Smålands Musik och Teater.

Visionen är att alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter ses som värdefulla.

Det är ett innovativt arbete som även utforskar de möjligheter som ny teknik och digitalisering kan erbjuda i form av vidgat deltagande och skapande i kulturlivet för personer med funktionsnedsättning. Sedan 2020 har ShareMusic gjort stora satsningar på att utveckla kreativt samskapande online i både svenska och internationella sammanhang.

En stor del av ShareMusics verksamhet berör utveckling inom musikområdet, med visst fokus på musikteknologi, inkluderande ensembler samt repertoarutveckling. De har varit med och drivit på framtagandet av ny teknologi inom området och samarbetar med ledande aktörer som svenska tonsättarverktyget Gestrument. Den egna ensemblen Elefantöra är en viktig resurs i arbetet med sin unika erfarenhet av laborativa konstnärliga processer.

ShareMusic svarar

Varför vill ShareMusic samarbeta med en student från KMH?

Målet med samarbetet är att få nya perspektiv som kan utveckla arbetssätt och strukturer. Vi vill utvecklas tillsammans med branschen och morgondagens nya aktörer. Syftet är att fler människor och organisationer ska delta i och få kunskap om ShareMusics arbete med inkludering inom musikfältet.

Varför göra sitt exjobb tillsammans med er? ​

Vi erbjuder studenterna tillgång till vår dokumentation och våra erfarenheter av att arbeta med inkluderande musikensembler och musikteknologi. Detta kan innebära att på olika sätt följa våra ensemblers arbete, eller att delta i workshops på temat inkludering och musikteknologi. Via vårt nätverk kan vi erbjuda svenska och internationella samarbetsparter med gedigen erfarenhet av inkludering och musik.

Vad förväntar sig ShareMusic av studenten? ​

Vi förväntar oss en projektplan, men är öppna både för konkreta önskemål att utveckla en bestämd idé och att vara ett bollplank för studenten att föra dialog med. Vi är öppna för nya infallsvinklar som kan bli underlag för innovativa koncept som i framtiden kan utmana och utveckla vårt arbete med inkluderande musikensembler.

Finns det områden ShareMusic är särskilt intresserade av att utforska?

  • Undersökande av metoder för hur man kan använda musikteknologi som medel för att arbeta med inkludering.
  • Fördjupande undersökning av kommunikation och samskapande mellan traditionella och icke traditionella musikutövare inom musikområdet.
  • Undersökande och fördjupande beskrivning av våra dokumenterade konstnärliga projekt.
  • Fördjupande undersökning av ett eller flera befintliga musikinstrumentkoncept.
Logotyp ShareMusic & Performing Arts

Relaterad kontakt