Konstnärligt labb med stråkorkestern Musica Vitae och ShareMusics ensemble Elefantöra.

Konstnärligt labb med stråkorkestern Musica Vitae och ShareMusics ensemble Elefantöra. Foto: ShareMusic & Performing Arts

ShareMusic & Performing Arts

ShareMusic & Performing Arts, nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering, är en utvecklingsplattform och resurs som samverkar med såväl kultursektorn som utbildnings-, den sociala och offentliga sektorn och forskarvärlden.

ShareMusics vision är att alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter ses som värdefulla. Det drivs bland annat forsknings- och utvecklingsprojekt, olika former av fortbildning, och skapas tvärkonstnärliga scenkonstproduktioner och konserter i samverkan med aktörer som GöteborgsOperan och Helsingborgs Symfoniorkester.

En stor del av kunskapscentrets verksamhet berör utveckling inom musikområdet, med fokus på musikteknologi, inkluderande ensembler samt repertoarutveckling. De har varit med och drivit på framtagandet av ny teknologi inom området och samarbetar med ledande aktörer som svenska tonsättarverktyget Gestrument. Den egna ensemblen Elefantöra, som samarbetat med flera kompositörer och orkestrar, är en viktig resurs i arbetet med sin unika erfarenhet av laborativa konstnärliga processer.

Det är ett innovativt arbete som ofta utforskar de möjligheter som ny teknik och digitalisering kan erbjuda i form av vidgat deltagande och skapande i kulturlivet för personer med funktionsnedsättning. Sedan 2020 har ShareMusic gjort stora satsningar på att utveckla kreativt samskapande online i både svenska och internationella sammanhang. Utvecklandet av en Remote performance platform, tillsammans med Center for Computer Research in Music and Acoustics på Stanford University är ett pågående projekt. Där undersöks low latency, sensorer, avatarer och biologisk modulering av musikdata för att kommunicera medvetandetillstånd, sinne och kropp, och för att producera ett maximalt verkligt och personligt kommunikativt "här och nu".

ShareMusic svarar

Varför vill ShareMusic samarbeta med en student från KMH?

Målet med samarbetet är att få nya perspektiv som kan utveckla arbetssätt och strukturer. Vi vill utvecklas tillsammans med branschen och morgondagens nya aktörer. Syftet är att fler människor och organisationer ska delta i och få kunskap om ShareMusics arbete med inkludering inom musikfältet.

Varför göra sitt exjobb tillsammans med er? ​

Vi erbjuder studenterna insyn i vår verksamhet, tillgång till våra erfarenheter av att arbeta med inkluderande musikensembler och musikteknologi. Detta kan innebära att på olika sätt följa våra ensemblers arbete, eller att delta i workshops på temat inkludering och musikteknologi eller att delta i ett specifikt projekt. Via vårt nätverk kan vi erbjuda svenska och internationella samarbetsparter med gedigen erfarenhet av inkludering och musik.

Vad förväntar sig ShareMusic av studenten? ​

Vi förväntar oss en projektplan, men är öppna både för konkreta önskemål att utveckla en bestämd idé och att vara ett bollplank för studenten att föra dialog med. Vi är öppna för nya infallsvinklar som kan bli underlag för innovativa koncept som i framtiden kan utmana och utveckla vårt arbete med inkluderande musikensembler.

Finns det områden ShareMusic är särskilt intresserade av att utforska?

  • Undersökande av metoder för hur musikteknologi kan användas som medel för att arbeta med inkludering.
  • Tvärkonstnärliga processer där musikteknologi ingår.
  • Fördjupande undersökning av de kommunikativa, samskapande och/eller konstnärliga processer i vår Remote performance platform.
  • Fördjupande undersökning av kommunikation och samskapande mellan traditionella och icke traditionella musikutövare inom musikområdet.
Logotyp ShareMusic & Performing Arts

Relaterad kontakt