ESAIM:s studentråd

Vill du vara med i ESAIM:s studentråd? Rådet ska bestå av två KMH-studenter som har gjort exjobb eller är igång med sitt exjobb, samt två som planerar att göra exjobb under detta läsår, eller planerar att söka master nästa läsår och är intresserad av externa samarbeten.

Ett par KTH-studenter ska också vara med som representanter på Studentrådets möten.

Exempel på arbetsuppgifter

Som medlem i studentråd ska du kunna vara med på ett studentrådsmöte per termin och du ska vara ambassadör för ESAIM-projektet under året. Andra arbetsuppgifter som kan förekomma är:

  • Delta i referensgrupper, testföreläsningar, projektgrupps- och utvärderingsmöten.
  • Omvärldsanalys – resor.
  • Läsa utkast av material, till exempel handbok, och ge återkoppling.
  • Presentera ditt exjobb på KMH X-day och andra informationsträffar för studenter.
  • Göra en skriftlig presentation av ditt exjobb som kan läggas ut på webben.

Du kommer att bli tillfrågad inför varje uppgift och kan tacka ja eller nej. Du ska dock vara beredd på att lägga mellan 10-30 timmar på projektspecifika uppgifter under läsåret. Ersättning för de aktiviteter du deltar i är 137 kr/timme (155 kr inklusive semesterersättning).

Ansökningsformulär

Namn och e-post
Namn och e-post
Exjobb, jag ...
Exjobb, jag ...
Hur mycket tid kan du lägga på studentrådets aktiviteter under vårterminen 2020?
Hur mycket tid kan du lägga på studentrådets aktiviteter under vårterminen 2020?Relaterad kontakt