Kontaktuppgifter institutioner

Här hittar du kontaktuppgifter till institutionerna.

Folkmusik

Prefekt: Susanne Rosenberg, 070-671 01 39

Studierektor: Olof Misgeld, 070-306 94 80

Studierektor: Gunnel Mauritzson, 0761-915980

Institutionen kontaktas i första hand via e-post folkmusik@kmh.se

Se all personal på Folkmusik

Jazz

Prefekt: Ola Bengtsson, 08-16 18 50

Studierektor: Stefan Grahn, 070-497 44 23

Se all personal på Jazz

Klassisk musik

Prefekt: Anna Maria Koziomtzis, 08-16 10 12

Studierektorer

Kandidatprogram: Karin Hjertzell

Kandidatprogram, ensembler och kammarmusik samt fristående kurser: Anterot Joakim

Masterprogram: Johan Fröst

Masterprogrammet, ensembler och kammarmusik samt fristående kurser: Ann Wallström

Edsbergs slott: Mats Widlund

Koordinatorer

Självständiga arbeten på kandidatnivå: Peter Berlind-Carlson

Självständiga arbeten på masternivå: Sven Åberg

Producent

Producent KMH Symfoniorkester: Bo Söderström

Se all personal på Klassisk musik

Komposition, dirigering och musikteori

Prefekt: Anders Sjögren, 08-16 18 95, 072-146 27 75

Institutionssekreterare: Susanne Lundmark

Studierektorer

Komposition: Mattias Petersson

Dirigering: Fredrik Hedelin

Musikteori: Johanna Roll, 08-16 18 79, 072-141 11 06

Se all personal på Komposition, dirigering och musikteori

Musik- och medieproduktion

Prefekt: Bo Westman, 070-551 70 33

Studierektor: Peter Schyborger, 0736-63 01 61

Studierektor: Robert Åkerman

Se all personal på Musik- och medieproduktion

Musik, pedagogik och samhälle

Prefekt: Per-Henrik Holgersson, 073-461 86 02

Studierektorer, programansvarig

Ämneslärarutbildningen: Lena Lidström, 0707-588 295

Ämneslärarutbildningen profilämnen:
Björg Ollén, 08-16 18 19, 072-146 07 82

Studierektor: Incca Rasmusson, 070-191 26 63

KPU: Maria Lind

Programansvarig musikterapi: Ann-Sofie Paulander

Se alla personal på Musik, pedagogik och samhälle