Frånvaro, hälsa, försäkring

Du ska alltid anmäla frånvaro om du inte har möjlighet att delta i undervisningen eller andra aktiviteter i samband med din utbildning. Studenthälsan är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård, dit du är välkommen med alla hälsofrågor. Som student omfattas du av viss försäkring, men den behöver kompletteras.

Närvarokrav, frånvaro och frånvaroanmälan

Kraven på närvaro för att kunna genomföra utbildningsaktivitet och uppnå godkänt resultat varierar beroende på kurs. Kraven ska framgå av kursplanen och meddelas i samband med kursstart.

Individuell lektion

Anmäl frånvaro direkt till din lärare eller kursansvarig.

Ensemblespel eller annan gruppaktivitet

Kontakta ansvarig lärare. Du kan vara skyldig att skaffa en ersättare så att ensemblen kan arbeta i normal ordning.

Studenthälsovård

Studenthälsan är en del av den studentservice som finns vid KMH, dit du är välkommen med alla hälsofrågor, var sig de är studierelaterade eller inte. Där finns möjlighet att träffa sjuksköterska eller psykolog. Studenthälsans basmottagning ligger i Studentpalatset, Norrtullsgatan 2.

Studenthälsan i Stockholmlänk till annan webbplats (via Stockholms Universitet)

Via Universitetskyrkan kommer du i kontakt med studentpräster från olika samfund.

Universitetskyrkan Stockholmlänk till annan webbplats

Försäkring

Alla studenter som antagits till och bedriver högskoleutbildning eller forskarutbildning är försäkrade av respektive högskola via Kammarkollegiets studentförsäkring. Det är en olycksfallsförsäkring som gäller i Sverige under skoltid, samt under direkt färd mellan bostaden och högskolan.

Du behöver därför ha en egen försäkring som gäller på övrig tid, och dessutom för instrument och personlig egendom.

Kammarkollegiets blankett för skadeanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För utlandsstudier gäller särskilda regler. Om du deltar i utbytesverksamhet ska du därför kontakta Studieadministrativa avdelningen, där du kan få närmare upplysningar och hjälp med intyg.

Relaterad kontakt