Närvaro och frånvaro

Du ska alltid anmäla frånvaro om du inte har möjlighet att delta i undervisningen eller andra aktiviteter i samband med din utbildning.

Kraven på närvaro för att kunna genomföra utbildningsaktivitet och uppnå godkänt resultat varierar beroende på kurs. Kraven ska framgå av kursplanen och meddelas i samband med kursstart.

Individuell lektion

Anmäl frånvaro direkt till din lärare eller kursansvarig.

Ensemblespel eller annan gruppaktivitet

Kontakta ansvarig lärare. Du kan vara skyldig att skaffa en ersättare så att ensemblen kan arbeta i normal ordning.

Relaterad kontakt