Ny som student

Här sammanfattar vi det viktigaste för dig som är ny student på KMH.

Registrering på kurs

Registreringen är obligatorisk och är en förutsättning för att du ska få tillgång till lokaler, inloggningsuppgifter och annat som du behöver.

Du registrerar dig via Ladoks studentgränssnitt.

Dina sidor i Ladok

Introduktionsveckan

Introduktionsveckan i augusti innehåller massor av viktigt och matnyttig information, både om formaliteter och praktiska frågor. Missa inte den!

Introduktionsveckan består av tre gemensamma dagar 27-29/8 med rundvandring, information, workshops m.m., och därefter tor-fre 30-31/8 med olika aktiviteter beroende på vilken av KMH:s tre akademier du kommer att tillhöra.

Passerkortet

Passerkortet fungerar som ditt personliga ID-kort och din nyckel till KMH:s lokaler och ger dig också tillgång till bland annat:

 • skrivare/kopiatorer
 • repro/interna tryckeritjänster
 • lån av utrustning i Internservice
 • bibliotekets lånesystem.

Ansvarsförbindelse och hantering av personuppgifter

Som student på KMH behandlas dina personuppgifter i många olika sammanhang. Dessa behandlingar och registreringar har du inte möjlighet att avstå eller tacka nej till – de är helt enkelt en del av att vara student. Vid registreringen får du därför godkänna en ansvarsförbindelse som omfattar tre delar:

 • Användning av KMH:s IT-resurser.
 • Hantering av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.
 • Dokumentation och publicering av konstnärlig produktion inom utbildningen.

Hela ansvarsförbindelsens innehåll

Användarkonto och IT-tjänster

Ditt personliga användarkonto omfattar:

 • hemkatalog på filservern
 • ditt e-postkonto som student: fornamn.efternamn@student.kmh.se.

Användarkontot ger även tillgång till ett antal gemensamma IT-tjänster, däribland:

 • TimeEdit, systemet för lokalbokning
 • Moodle, lärplattform med virtuella rum
 • KMH:s trådlösa nätverk
 • Helpdesk
 • Eduroam, gratis trådlöst nätverk på vissa platser även utanför KMH, som andra högskolor, tågstationer och flygplatser runt om i världen.
 • via bibliotekets sidor: internationella mediedatabaser , publicering av självständiga arbeten i DiVA.

E-post, intranät och andra kommunikationskanaler

E-post

Du förväntas hålla dig fortlöpande informerad via din @student.kmh.se-adress.

E-post är idag den officiella kommunikationskanalen inom KMH. På de gemensamma e-postlistorna till studenter respektive anställda skickas viktig information ut, till exempel om ändringar i öppettider, driftstörningar, större konsertprojekt, viktiga seminarier och gästlärarbesök.

Via ditt e-postkonto får du också viktig information som specifikt gäller din institution, ditt utbildningsprogram eller din ämnesgrupp.

Du kan nå ditt e-postkonto via webgränssnitt, eller via de flesta vanliga e-postprogram som hanterar SSL. Använd då följande uppgifter:

 • kontotyp: Exchange
 • användarnamn: hela din e-postadress
 • lösenord: ditt lösenord

Server för inkommande och utgående e-post ställs in automatiskt när du angett ovanstående uppgifter.

Intranätet Backstage och andra kanaler

Du förväntas hålla dig fortlöpande informerad via intranätet Backstage.

Beroende på vilken utbildning du går och vilka projekt du deltar i, förväntas du dessutom ta del av information via Moodle, särskilda grupper i sociala media, och information i ditt postfack.

KMH:s sociala kanaler

Gemensam hashtag för alla sociala media är #kmhstockholm.

Följ KMH:s officiella Facebooksidalänk till annan webbplats – och gilla gärna!

Du kan också bli medlem i KMH:s fristående Facebookgrupplänk till annan webbplats. Där finns utrymme för inlägg av intresse för studenter och anställda vid KMH.

KMH på Youtubelänk till annan webbplats

KMH på Instagramlänk till annan webbplats

Relaterad kontakt