Studieadministrativt stöd

Om du behöver hjälp med adminsitrationen kring dig som student och dina studier kan du vända dig till personalen på Studieadministrativa avdelningen. Det kan handla om dokumentation, intyg, adressändringar, examen, antagning, studentutbyte. Du kan ställa dina frågor via e-post och telefon.

E-post

studiecentrum@kmh.se
Frågor om studiedokumentation, intyg, adressändring, namnbyte och studieavbrott, samt övriga studieadministrativa frågor.

international@kmh.se
Frågor om internationell mobilitet och utbyten för studenter.

antagning@kmh.se
Frågor om anmälan och antagning till utbildningsprogram och fristående kurser.

examen@kmh.se
Frågor om examensbevis och utbildningsbevis.

Telefonservice

08-16 32 00
Måndagar 13.30-15.30
Torsdagar kl. 9.30-11.30

Relaterad kontakt