Utbytesstudent – plugga utomlands

Som registrerad student på KMH har du möjligheten att ansöka om nominering till utbytesplats. Genom Erasmus+ har vi utbytesavtal med olika lärosäten runt om i Europa. Inom ramen för Nordplus är vi partner i fyra olika nordiska nätverk för studentutbyten. Du kan också ordna dina utlandsstudier på egen hand.

Fördelarna med att studera utomlands som utbytesstudent är många: du slipper betala terminsavgift till mottagande lärosäte, får dina studier tillgodoräknade vid KMH, får hjälp med ansökan och skaffa bostad.

Utbytesstudier är också ett utmärkt tillfälle för dig att utveckla dina akademiska kunskaper och färdigheter, förbättra språkkunskaper, bredda sociala nätverk och skaffa utlandsmeriter inför kommande arbetsliv.

Om du har funktionshinder finns extra bidrag för merkostnader som uppstår i samband med utbytesstudier.

Studier via Erasmus+ och bilaterala avtal

Erasmus+ är det största utbytesprogrammet inom högre utbildning i Europa. Det finansieras av EU-kommissionen. Utbytet bygger på utbytesavtal mellan två högre lärosäten.

Utbytesperioden är från 3 till 12 månader på kandidat- eller masternivå. I ett utbyte genom Erasmus+ ingår:

  • Stipendium som ett bidrag till en del av merkostnader.
  • Studiemedel genom CSN.
  • Tillgodoräknande av avklarade kurser vid hemkomst, som sedan tas med i examen från KMH.
  • Kammarkollegiets student-UT försäkring.
  • Hjälp med att hitta boende på studieorten.

Utbytesplatserna utlyses en gång per år, i december/januari för nästkommande läsår.

Så ansöker du

Lärosäten och avtal

Listan över aktuella avtal och nätverk i Europa uppdateras löpande.

Aktuella lärosäten och avtal

Utlandspraktik via Erasmus+

Du som ska genomföra ditt självständiga arbete och har hittat ett möjligt projekt inom EU kan ansöka om Erasmus+ stipendium för praktik. Projektet/ praktiken ska vara godkänd av den kursansvarige för examensarbetet/ självständiga arbetet, för att du ska kunna få Erasmus+ stipendiet.

Det är även möjligt för dig som studerar sista terminen vid KMH och inte har ansökt om examen, att ansöka om stipendium för praktik utomlands. Praktiken är icke poänggivande och ska göras i ett av länderna i Europa som deltar i Erasmus+.

Du kan praktisera i en högskola, organisation eller ett företag från 2 till 12 månader. Praktikplatsen ordnar du själv och den måste ha en koppling till ditt examensarbete eller på annat vis ha en koppling till din utbildning vid KMH. Fyll i blanketten för ansökan och skicka till Internationell Koordinator, antingen via post, se sidfoten, eller e-post international@kmh.se

Frågor kan du ställa till international@kmh.se

Ansökan är löpande – först till kvarn!

Ansökningsblankett: Utlandspraktik genom Erasmus+ (Learning Agreement Traineeship)Word

Nordplus

Nordplus är ett samarbetsprogram mellan högre lärosäten i Norden och Baltikum som finansieras av Nordiska Ministerrådet. Nordplus bygger på samarbete inom ämnesnätverk. Inom nätverken finns möjlighet till kortare utbyten, så kallad expressmobilitet.

KMH ingår i fyra olika nordisk-baltiska ämnesnätverk:

  • Sibelius, klassisk musik.
  • Nordplus, jazz.
  • Nordtrad, folkmusik.
  • NNME, musikpedagogik.

Kontakta din studierektor för mer information.

Ordna utlandsstudier på egen hand

Om du väljer att ordna studier utomlands på egen hand, måste du organisera din studieperiod själv. Planera i god tid – vart du vill åka, vad du vill göra, hur du ansöker om studieplats, vad studierna och vistelsen kostar, hur du skaffar boende och försäkringar.

Diskutera också igenom ditt uppehåll från KMH-studierna och val av kurser med din studierektor. Handläggarna på Studieadministrativa avdelningen finns också till hjälp.

Minor Field Studies, MFS

Minor Field Studies, MFS, är ett stipendium på 27 000 kronor som Sida finansierar. Stipendiet ska möjliggöra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland.

Mer om Minor Field Studies

Relaterad kontakt