Ansökan steg för steg, Erasmus+

Utbytesplatserna inom Erasmus+ och bilaterala avtal utlyses en gång per år, oftast i december, inför nästkommande läsår. Stegen i ansökan beskrivs nedan.

Nu är ansökan för nominering öppen

Ansökan för läsåret 2020/2021 är öppen till och med 15 januari 2020 – se mer nedan!

1: Kontrollera grundvillkoren

Börja med att kontrollera att du uppfyller grundvillkoren. Som student vid KMH ska du:

  • ha läst minst ett år innan utbytesstudierna börjar.
  • vara registrerad på utbildningsprogram vid KMH med syfte att ta examen.
  • studera på heltid under utbytet.
  • vara borta i minst 3 månader och max 12 månader per utbildningsnivå.
  • inte redan ha varit på Erasmusutbyte eller -praktik under samma utbildningsnivå (kandidat, master eller magister) så att den sammanlagda tiden blir mer än 12 månader.
  • inte samtidigt ta emot fler stipendier från EU eller Universitets- och högskolerådet.

2: Välj lärosäte

Utgå från listan över de lärosäten vi har avtal med, se nedan. Du får göra tre val i din ansökan.

Kontrollera följande innan du väljer:

  • att lärosätet/lärosätena finns med på listan.
  • att de har kurser på rätt nivå, så att studierna kan tillgodoräknas dig vid examen på KMH.
  • att du uppfyller behörighetskraven på de kurser du avser att läsa.
  • att du uppfyller eventuella språkkrav.

Aktuella lärosäten och avtal

3: Ansök om nominering

Första steget i din ansökan är att fylla i ett formulär, där du anger vilka lärosäten och kurser du är intresserad av.

Ansökningsformulär

Ansökan om nominering till utbytesstudier läsåret 2020/2021 är öppen till och med 15 januari 2020.

4: Besked om nominering

Internationella koordinatorn på Studie­administrativa avdelningen går igenom alla ansökningar. Därefter lämnas ansökningarna tillsammans med Ladok-utdrag till studierektor på respektive institution. Studierektor prövar om utbytesstudier är möjliga att genomföra och om det passar i din utbildning.

Alla som har sökt får besked om de har nominerats eller ej.

5: Ansökan om utbytesstudier

De nominerade studenter som vill gå vidare kontaktas av den internationella koordinatorn, som hjälper dig vidare i ansökningsprocessen och eventuell kontakt med det mottagande lärosätet.

6: Antagningsbesked

Det är alltid det mottagande lärosätet som fattar beslut om antagning. Beskedet om antagning får du av den internationella koordinatorn på Studie­administrativa avdelningen.

Relaterad kontakt