KMH:s stipendier

Du som är registrerad och aktivt studerar på KMH kan söka stipendierna. De delas i första hand ut till studenter på sista årskursen. Stipendierna ska inte ersätta studiemedel. Maxbeloppet är 20 000 kronor, och ansökan görs på vårterminen.

Ansökan är stängd

Ansökan är stängd och öppnar igen nästa vårtermin.

Krav och ändamål

Alla studenter som är inskrivna och studerar på KMH kan söka stipendierna. Om du deltar i utbytesprogram som innebär att du avslutar dina studier vid KMH så kan du få stipendium, men inte om du har studieuppehåll.

Du ska ha fullgjort dina åtaganden gentemot KMH. Detta innebär att du inte får vara avstängd ifrån biblioteket och Internservice. Ansökningar från de studenter som inte uppfyller dessa krav sorteras bort. Institutionen och de studenter som sökt stipendium informeras om vilka ansökningar som sorterats bort.

Stipendierna ska

  • bidra till fortsatt utveckling av kunskaper, kompetens och förmåga.
  • möjliggöra vidareutbildning, kurser, utlandsstudier, instrumentköp och liknande.
  • prioritera verksamhet som arrangeras utanför KMH, utlandsstudier och erfarenheter KMH inte kan ge.
  • företrädesvis ges till studerande i sista årskursen.
  • inte ersätta ordinarie studiemedel. Om du motiverar din ansökan med att du inte har studiemedel, kommer den inte att beaktas.

Om du söker KMH-stipendium för resa ska tåg alltid väljas i första hand där så är möjligt. Om reskostnad för tåg är dyrare än flyg ska det anges i ansökan. Om så är fallet kan det högre beloppet beviljas som ett led i KMH:s strävan efter att minska utsläpp från resor.

Stipendium ges endast i hela 1 000-tals kronor. Maxbeloppet är 20 000 kr.

Bedömning och beslut

KMH:s stipendier ges till studenter som på ett förtjänstfullt sätt genomför sina studier. Detta innebär att det ställs stora krav på din skicklighet samt hur du deltar i och medverkar i utbildningen. Bedömningen omfattar även den ambition du visar att ta hela din studiesituation på allvar. Vid bedömningen ska stor vikt läggas vid hur ett eventuellt stipendium bidrar till din utveckling.

Avgörande vikt fästs vid det ändamål och de motiv du angett i ansökan. Hänsyn tas dessutom till om du tidigare fått stipendium genom KMH.

Lärarna vid den institution där du har din hemvist deltar i bedömningen av stipendieansökningarna. Akademichefer föreslår stipendiater till rektor som fattar det slutgiltiga beslutet. Beslutet fattas i slutet av vårterminen och kan inte överklagas.

Relaterad kontakt